Utnyttja dina Microsoft-licenser till fullo

Tack vare att vi är Microsoft Communications och Server Gold partner kan vi idag utföra L&EDPS samt PVDPS uppdrag inom följande områden:

 • Skype for Business (on premise eller i molnet)
 • Exchange (on premise eller i molnet)
 • Server 2012 R2
 • Office 365 (Office, Exchange, Skype for Business)
 • System Center 2012 R2

Ni betalar för uppdraget med MS SA voucher som ni har i ert licensavtal förutsatt att ni köpt licenser med Software Assurance. (Ni hittar denna information i er Voymlicensportal hos Microsoft.)

 • Vi kan utföra uppdraget OAVSETT vem ni har som licenspartner.
 • Vi fakturerar er endast för restid & reseomkostnader.
 • Vi fakturerar Microsoft för utfört uppdrag.

Vi utför föjande typ av uppdrag

(1, 3 eller 5 dagar per kupong. Flera kuponger kan kombineras. Uppdragen kan väljas och kombineras fritt.):

 • Affärskonsulting. Bl a hjälp med att ta fram ROI, TCO etc.
 • Design workshop runt arkitekturen.
 • ”Proof of Concept”
 • Produktions-pilot.
 • Planering kring design och utrullning.
 • Kvalitetssäkring av befintlig miljö.

Mervärden för er

Ni kan använda L&EDPS/ PVDPS för att täcka omkostnaderna för planering och konsultation gällande nya Microsoft lösningar baserade på Microsoft Server, System Center, Skype for Business, Exchange samt Office 365. Beroende på hur många voucherdagar Ni är kvalificerade för kan vi utföra allt eller utvalda delar av:

 • Ge er insyn i och förståelse för alla funktioner inom Microsofts nya teknologier
 • Ge er experter inom design, implementation och utrullningar
 • Ge er förståelse kring arkitekturen baserat på just ert scenario
 • Ge er rådgivning gällande administrativa frågor
 • Ge er tydliga aktiviteter för nästa steg!