Kontaktcenter

Låt dina kunder välja den kontaktmetod som är mest praktisk för dem ­− telefon, e-post, fax, SMS, chatt eller webb. Det ger en bättre kundupplevelse.

Som oberoende systemintegratör kan vi erbjuda en kontaktcenterlösning anpassad efter era behov baserat på den teknik som passar bäst för att öka produktivitet och kundnöjdhet.

Alltid till rätt agent

Genom att använda kompetensbaserad samtalsfördelning för alla medier, kan våra lösningar avsevärt förbättra dina kunders upplevelse genom att samtalen alltid går till rätt agent − när som helst, var som helst och genom valfritt media. Dessutom förbättrar du agenternas produktivitet.

Agenterna kan finnas var som helst − på flera sajter, arbeta hemma, etc. ­− och ändå ha tillgång till företagets information och stöd för att ge utmärkt kundservice.

Utvecklingen har inga gränser

Låt inte tekniken sätta stopp för kreativiteten. Det hindrar effektiviteten. Att integrera olika system och tekniklösningar ökar kundupplevelsen, skapar lojalitet och gör kommunikationen till en trevlig upplevelse.

Varför inte låta en självbetjäningsstation i en foajé bli ett kösatt samtal till en kontaktcenteragent som kan svara genom att det kopplas upp ett videosamtal med den informationssökande? Integrationer är vår kärnkompetens. Hör av dig till oss med dina idéer så kommer vi med råd och förslag på tekniska lösningar för att realisera dina planer.

Statistik, analysverktyg och bemanningsplanering

Ett framgångsrikt kontaktcenter optimerar bemanningen utifrån volymen ärenden. Vi hjälper dig att välja rätt verktyg för att arbeta fram balansen i ditt kontaktcenter. Du får bra stöd för statistik, att hantera personal, prognostisera efterfrågan, skapa scheman och få ut informativa rapporter för analys.