IP-telefoni & Video

Cygates lösningar för IP-telefoni förenar kunskap inom telefoni, nätverk och säkerhet. Vi har en gedigen erfarenhet av att bygga kommunikationslösningar baserat på IP och har lärt oss fallgroparna.

Video är också en viktig komponent i UC. Cygate erbjuder alla typer av videolösningar: från mobila klienter till stora system för Telepresence.

Ökad effektivitet med IP

IP är det sätt vi levererar telefoni och kommunikation på i dag och har du inte redan ersatt din gamla telefonilösning är vi rätt partner för en trygg migrering.

Tekniken bakom IP möjliggör ny digitaliserad funktionalitet som att integrera andra kommunikationssystem som e-post, vilket ger användaren effektivare arbetsverktyg i sin vardag.

Optimering av nätverket

IP-telefoni utnyttjar samma nätverk för telefoni och data. Det ger självklart en ekonomisk fördel, men också skalfördelar för drift- och hantering.

Innan implementation av IP-telefoni gäller det att säkra att nätverket är redo för att hantera realtidsapplikationer som telefoni. Sådana applikationer ställer höga krav på nätverkets kvalitet. Äldre nätverkslösningar som inte är byggt för dagens höga kvalitetskrav håller ofta inte måttet vid implementering av IP-telefoni och kan medföra dålig samtalskvalitet och brutna samtal. Cygate erbjuder en analys av ditt nät för att undersöka om ert befintliga nätverk är redo för den realtidsapplikation som telefoni och video. På så sätt säkrar vi tillsammans en problemfri implementation.

Skalbarhet, funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet

IP-telefonins komplexitet ligger inte till största delen i att kunna leverera de funktioner som tidigare system gjort. Det som kräver mest kompetens och designarbete är det nya transport- och signaleringssystemet. Att Cygate tillsammans med fler av sina underleverantörer kommer från nätverkssidan garanterar ett IP-baserat telefonisystem som fungerar och klarar dina krav. Cygate har en utvärderingsprocess för att välja de bäst lämpade plattformarna beträffande skalbarhet, funktionalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Samtliga operatörstjänster

Alla användare får tillgång till avancerade telefonitjänster – oavsett var de befinner sig – och kan styra hur och när de vill bli nådda.

Genom vår nära relation med moderbolaget TeliaSonera, kan vi leverera samtliga tillgängliga operatörstjänster. Vårt lösningsförslag kan självklart även samexistera med andra operatörer.

Video är en viktig komponent i UC.

Antingen hyr du videosystem som tjänst eller investerar själv. Cygate hjälper dig under hela vägen: från planering via installation, drifsättning, support, drift ända ut till finansiering.

Ett videomöte är numera samma sak som att träffas på riktigt. Högupplösta videokonferenser eller video i mobilen ersätter nu telefonmöten och blir lika vanliga och enkla att använda som att slå ett samtal.

Enkel ROI för video

90 procent av frekventa videoanvändare uppger att de sparar minst 2 timmar värdefull arbetstid per vecka Men att ha möten över video innebär mer än besparingar för tid, pengar och miljö; det effektiviserar också kommunikationen och bäddar för färre missförstånd.

Video som tjänst

Att bygga upp en kommunikationslösning med videoteknik lönar sig tveklöst för hela företaget, men det innebär också en stor investering.

Det är anledningen till att vi har tagit fram video som tjänst.