Integrationer

För att få full utväxling av sin kommunikationslösning krävs ofta att man tar steget vidare och integrerar sin miljö med andra applikationer. Integrationer med olika samarbetsplattformar är något vi på Cygate ständigt arbetar med.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med många olika teknikleverantörer och därmed bred kunskap i vilka möjligheter och begränsningar som finns. Allt för att vara ett bra stöd för att utveckla ert teknikstöd.

Integration ger full kommunikation

Kanske har du tidigare investerat i en gedigen telefoniväxel, men vill kunna utnyttja de funktioner för samarbete som nya kommunikationsverktyg erbjuder i form av närvarostatus, snabbmeddelanden, video samt webbmöten där dokument kan visas och även delas?

Det finns lösningar. Tillsammans arbetar vi fram en strategi för integrationer. Sedan tar vi det ända ut till planering, projektledning, installation, service och support. Vi kan integrationer med och mellan alla de ledande växeltillverkarnas lösningar. Vill du se hur det fungerar så visar vi gärna vilken funktionalitet du får ut vid en integration i vårt demolabb.

Olika typer av integration

Valet av integrationstyp är inte alltid uppenbart och kräver en dialog mellan oss och dig. För vissa typer passar en s.k. direct SIP-integration. I andra situationer passar en klientbaserad integration bättre. Allt beror på var i lösningen call control ska finnas, samt hur en framtida lösning ska se ut.

Integrera video i din UC-lösning

De flesta standardiserade videolösningar kan integreras med din telefonilösning. Men vissa tekniska begränsningar kan finnas vilket gör att det krävs s.k. transcoding för att systemen ska kommunicera.

En sådan transcoding är en väsentlig del i en videointegration. Allt för att medarbetaren ska kunna använda sin UC-klient för både möten med kollegor som har samma tekniska lösning samt med kunder som har vanliga klassiska videosystem helt sömlöst.