Hänvisningssystem & Talsvarslösningar

Vårt applikationskunnande är brett och vi kan bland annat erbjuda kundanpassade lösningar för att optimera din telefoni- och kommunikationslösning. Räkna med kostnadsbesparingar och ökad effektivitet.

Vi erbjuder komplett växelfunktion med möjlighet till både enkla och avancerade telefonistplatser. Både hänvisningssystem, röstbrevlådor och köhantering ingår. Det ökar tillgängligheten.

Alla möjligheter

Du kan även lägga till geografiskt oberoende telefonister, servicecenter (ACD och IVR), trådlös telefoni över både DECT och WLAN, telefonapplikationer (till exempel Gula och Vita Sidorna, tidredovisning och SMS), samt samtalsstatistik.

Förutsättningar för bra samarbete

Med ett gemensamt system för att hantera företagets kontakter har växeltelefonister, kundtjänst och alla anställda tillgång till samma verktyg för att ge och hämta information om de anställdas kontaktuppgifter och tillgänglighet (presence).

Användarna kan administrera sin närvaroinformation och bestämma hur de ska kontaktas tillsammans med avancerade lösningar för telefonister och handläggare, där all företagskommunikation hanteras av en gemensam, användarvänlig klient.

Integrera med kalendersystem

De anställdas tillgänglighet baseras på information från kalendersystem, webbaserade klienter samt tredjeparts närvarosystem. Information hämtas från både mobila och fasta enheter. Det ger telefonisterna en utmärkt möjlighet att kunna koppla samtal till rätt person med mycket större chans att nå just rätt person.

Automatiserade tjänster

Med självbetjäning och talsvarstjänster kan du optimera kundupplevelsen genom att snabbt ge kunden svar eller hjälp med sin fråga. Vi har många samarbetspartners inom detta område och tar fram en lösning som passar just era behov. Allt från talad hänvisning/telefonist, talsvar, röstbrevlådesystem till Unified Messaging och köhantering.

Mobil integration

Genom integration med mobilnätet får medarbetarna tillgång till de flesta funktionerna i växeln från mobiltelefonen: röstbrevlåda, hänvisningsbesked i mobilsvar och många fler bra funktioner som är användbara i vardagen.