IT-lösningar

Vi har ett heltäckande erbjudande och hjälper dig med hela kedjan. Våra högt certifierade IT-experter bygger lösningar inom alla våra områden, ibland för sig men ofta över flera områden samtidigt.

Nätverk

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten.

IT-säkerhet

Vi har egna experter på IT-säkerhet med unik förståelse för helheten. Tillsammans med djup kunskap kring systemutveckling, nät och kommunikation får du anpassade, integrerade säkerhetslösningar.

Collaboration

Vi är en leverantörsoberoende systemintegratör som kan hantera din lösning hela vägen: från behovsanalys, design och installation till drift och support.

Server och lagring

Basen i all form av IT-verksamhet är lagring och processeringen av information, det är ständigt en kraftig utveckling inom detta område till syfte att kunna ge hög tillgänglighet, bra prestanda och kostnadseffektivitet.

Stadsnät

Cygate har djup teknisk kunskap och lång erfarenhet av stora och mindre stadsnät där vi arbetar efter en genomarbetad och väl beprövad modell för etablering av öppna stadsnät.

Datacenter

Det ställs höga krav på dagens datacenter. En explosionsartad tillväxt av datamängden tillsammans med fler applikationer och enheter gör arbetet med att utforma ett effektivt datacenter komplext.