IT-lösningar

Vi har ett heltäckande erbjudande och hjälper dig med hela kedjan. Våra högt certifierade IT-experter bygger lösningar inom alla våra områden, ibland för sig men ofta över flera områden samtidigt.

Collaboration

Vi är en leverantörsoberoende systemintegratör som kan hantera din lösning hela vägen: från behovsanalys, design och installation till drift och support. Läs mer

Datacenter

Det ställs höga krav på dagens datacenter. En explosionsartad tillväxt av datamängden tillsammans med fler applikationer och enheter gör arbetet med att utforma ett effektivt datacenter komplext. Läs mer

Digital Media Distribution

Kärt barn har många namn: digital skyltning, digital signage, butiks-tv, narrow casting, out of home, digital media, digital communication networks, in-store media och digital screen communication. På Cygate föredrar vi begreppet Digital Media Distribution (DMD). Läs mer

IT-säkerhet

Vi har egna experter på IT-säkerhet med unik förståelse för helheten. Tillsammans med djup kunskap kring systemutveckling, nät och kommunikation får du anpassade, integrerade säkerhetslösningar. Läs mer

Nätverk

Nätverket är den viktigaste faktorn för att få en fungerande IT-miljö. Vi drivs därför av övertygelsen om nätverket som en strategisk resurs – plattformen för hela verksamheten. Läs mer

Server och lagring

Basen i all form av IT-verksamhet är lagring och processeringen av information, det är ständigt en kraftig utveckling inom detta område till syfte att kunna ge hög tillgänglighet, bra prestanda och kostnadseffektivitet. Läs mer