Cystore

En molnlösning med fötterna på jorden

CYGATE HYBRID CLOUD – EN LÖSNING SOM FRIGÖR RESURSER

På väg till molnet? Vi hjälper dig att börja processen i rätt ände med att sätta medarbetarna och verksamhetsnyttan i fokus. Få hjälp med att på ett effektivt och säkert sätt integrera molntjänster med den infrastruktur som behöver vara kvar lokalt och frigör samtidigt resurser för din organisation.

Se om din organisation är redo för molnet

ÖKA KONKURRENSKRAFTEN MED EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING

IT i det hybrida molnet har många fördelar. Kostnaderna för drift och underhåll minskar och IT-avdelningen får mer tid över till andra värdeskapande aktiviteter. För att garantera att ni får bästa möjliga lösning tar vi hänsyn till alla delar av IT-infrastrukturen både i molnet och lokalt.

Tillsammans sätter vi en strategi som utgår ifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Resultatet blir en individuellt anpassad lösning som skapar nytta, stärker konkurrenskraften och möjliggör effektivare arbete i hela verksamheten.

SMIDIGARE, ENKLARE OCH SÄKRARE 

 Med Cygate Hybrid Cloud får du en effektiv helhetsstrategi för hela er IT-infrastruktur.

  • En leverantör med ansvar för helheten
  • Tydligare driftavtal
  • Högsta möjliga säkerhet i alla led
  • Allt samlat på en faktura

DU SLIPPER ÖVERKAPACITET

En stor fördel med molnet är ni betalar bara för den datorkapacitet och det lagringsutrymme ni behöver. Med Cygate Hybrid Cloud får ni dessutom tillgång till ett enormt utbud av applikationer och färdigutvecklad funktionalitet som ni enkelt kan köpa in om och när det behövs, betydligt snabbare och billigare än om ni skulle ha utvecklat den själva.

DEN OPTIMALA LÖSNINGEN ÄR OFTAST EN HYBRID

I de flesta verksamheter finns delar av IT-infrastrukturen som av praktiska eller juridiska skäl behöver vara kvar lokalt och därför inte kan flyttas upp i molnet. Av den anledningen är den optimala molnlösningen i realiteten oftast en hybrid.

Med Telia i ryggen kan vi leverera traditionell IT, som lokala nätverk och datahallar, i kombination med säkerhet, innovation och molntjänster. Det betyder att oavsett om vi tar hand om hela eller delar av er IT-infrastruktur får ni alltid en genomtänkt, hållbar och flexibel molnlösning där alla bitar arbetar effektivt och säkert tillsammans.

Se filmen om Södras molnresa här.