Cystore

Webinar: SOC och säkerhetstjänster i en föränderlig värld

Digitalt den 22 april

Diskussionen kommer handla om hur du kan underlätta transformation och rent konkret, var börjar man och hur utnyttjar man investeringar i säkerhetstjänster på bästa sätt?

Vi kommer behandla frågeställningar som:

  • Vad är en SOC och hur passar den och olika säkerhetstjänster in i en vanlig organisations verksamhet och säkerhetsarbete?
  • Hur underlättas digital transformation genom moderna säkerhetstjänster?
  • Kan en SOC vara till hjälp vid regulatoriska krav?
  • Säkerhet är svårt, så hur gör en SOC arbetet enklare?
  • Hur hanterar men det nya normala där personal ansluter från olika platser och olika enheter på ett säkert sätt?
  • Hur skapar man överblick av sitt säkerhetsläge, prioriterar sina insatser samt vet att problem verkligen är hanterade?
  • SOC och säkerhetstjänster låter stort, svårt och dyrt … är det så på riktigt?

22 april kl 15

Anmäl dig här