Cystore

Webinar: Hur skyddar man sig mot dagens komplexa cyberhot?

den

Hur skall man som organisation idag bygga upp sin förmåga kring att bemöta och snabbt agera mot allt mer komplexa cyberhot?

Dagens hotbild kräver en effektiv kombination av tekniska skydd, övervakning och analyskapacitet. Cygate kommer på detta webinar visa hur vi kan hjälpa er organisation mot vanligt förekommande hot samt hur ni kan få hjälp med att tidigt upptäcka och åtgärda potentiella säkerhetsrisker.

Detta webinar kommer presenteras i form av en diskussion mellan säkerhetsspecialister från Cygate utifrån Cygates erfarenheter och lösningar hjälper organisationer som har behov av att kunna identifiera, upptäcka, skydda, hantera och återhämta sig från komplexa hot och sårbarheter.

Vi avser under detta webinar diskutera hur Cygates säkerhetstjänster kan praktiskt appliceras för att skydda organisationen samt vilken effekt man kan uppnå och hur utnyttjande av moderna skydd och säkerhetstjänster skapar förutsättningar för en ökad säkerhetsmognad och proaktivitet.

På seminariet kommer vi behandla frågeställningar som:

  • Sårbarheter, hur uppkommer de, hur identifierar man dessa och vad kan man göra för att skydda sin organisation?
  • Teknisk och praktisk säkerhetsutbildning vad innebär det och vem riktar det sig till?
  • Vi reder ut begreppen EDR/XDR/UEBA/Antivirus och svarar på frågan kring vad behöver man idag och hur skyddar man sina slutanvändare/endpoints i en modern organisation?
  • Skydd och visibilitet i mera känsliga produktionsmiljöer hur kan man uppnå detta utan störning och negativ påverkan?
  • Allt ”blinkar rött” hur tar man sig an prioritering och analys av sitt säkerhetsläge?
  • Hur kombinerar man säkerhetstjänster som sårbarhetsscanning, EDR lösningar, och sensorinformation med loggningsfunktioner och analyskapacitet hos en SOC?

Vi hoppas att detta webinar skall ge dig som åhörare en bild av Cygates säkerhetserbjudande och hur vi på Cygate varje dag, varje timme, året runt hjälper våra kunder att bli säkrare, effektivare och mer verksamhetsfokuserade.

Välkommen den 11 Maj kl 15-16 till en inspirerande och insiktsfull diskussion med Cygates säkerhetsteam!

Anmälan

Anmälan görs till Pontus.Grande@cygate.se