Cystore

Hur rustar vi Sverige för de nya cyberhoten?

Webinar

Datum: 15 juni
Tid: 11:00

Webinar: Hur rustar vi Sverige för de nya cyberhoten?

den

Coronakrisen har drivit på digitaliseringen som varit en nyckel för att kunna hålla igång samhället under pandemin. Samtidigt har krisen tvingat många att ta säkerhetsmässiga genvägar för att snabbt kunna ställa om sin verksamhet och hantera krisen.

När anställda flyttade från kontor till att arbeta vid köksbordet öppnades nya attackytor. Har attackerna ökat? Vilka nya säkerhetsutmaningar har uppstått till följd av den snabba omställningen? Vad krävs från invid till centrala myndigheter för att bygga ett digitalt Sverige som står emot de nya cyberhoten?

Deltagare:

Pål Jonson, ordförande i försvarsutskottet (M)
Stina Ehrensvärd, grundare och vd, Yubico
Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB
Fredrik Börjesson, säkerhetsexpert, Telia