Cystore

Svensk cybersäkerhet – hotbild & strategier 2023

Grand Hotel, Stockholm den 7 november

Dagens hotbild mot det svenska samhällets IT-infrastruktur har aldrig tidigare varit större eller allvarligare, och samtidigt har både privat och offentlig sektor digitaliserats i en allt större utsträckning. Hur fortsätter vi dra nytta av digitaliseringens fördelar samtidigt som vi skyddar vår data, infrastruktur och verksamheter?

Välkommen till ett förmiddagsseminarium där vi går igenom hotbild, insikter och säkerhetsstrategier för både våra samhällsfunktioner och privat sektor.

När: kl 07.45 – 12.00 den 7:e november
Var: Grand Hotel i Stockholm
Hur: Från kl 07.45 bjuder vi på frukost.

Ur innehållet:

André Catry är författare, hacker och senior advisor inom IT/informationssäkerhet och cyberrisk.
André delar med sig av sina erfarenheter av datasäkerhet, olika uppdrag i den amerikanska flottan och åt svenska myndigheter. Han beskriver bland annat hur han byggde upp Sveriges första IT-försvarsförbund åt Försvarsmakten. Han kommer också att berätta om Sveriges behov av digital suveränitet, speciellt nu i ljuset av kriget  som pågår i Ukraina och vad som kommer att hända efter detta.

Petra Klein är värmländskan som flyttade till Stockholm då en karriär inom IT och Tech lockade. Karriären har gått från drift av brandväggar och kryptoutrustning vidare mot ledarskap inom cybersäkerhetsområdet. Petra arbetade många år på Försvarets Radio Anstalt (FRA) som etisk hacker och denna erfarenhet har hon nu tagit med sig in i sin nuvarande roll som ansvarig för informationssäkerhet på Swedbank där hon idag arbetar som CISO (Chief Information Security Officer). Petra är även engagerad i Swedbanks mångfaldsfrågor, är drivkraften bakom initiativet Swedbank Women in Cyber Security och Swedbank Women in Tech som syftar till att lyfta och utbilda kvinnor inom cybersäkerhet men framför allt att inspirera unga kvinnor att välja en karriär inom tech. Petra kommer att berätta om varför säkerhet är viktigt för Swedbank och hur man gör personalen (människorna) till en del av cyberförsvaret.

Zakaria Bennani, Telia Cygate, och Mats Axelsson, Telia leder utvecklingen av Telia Cygate och Telias molntjänsteerbjudande, som vilar på en av Sveriges säkraste plattformar. Det gäller att ta sig an molnresan på ett smart sätt för att inte riskera att de nya tjänsterna öppnar säkerhetsluckor eller ger en större administrativ last.

En förändrad hotbild, samt nya lagar och regulatoriska krav, innebär att data- och molnsuveränitet har blivit en viktig del av nordiska organisationers molnstrategier. När vi pratar om suveräna moln menar vi molntjänster som garanterar att all data stannar inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver, eller som kunden önskar.

Peter Werdenhoff, HPE Sweden Channel Manager, menar att säkerhet är ett sätt att förhålla sig, en strategi. Utmaningen för IT-team blir att möjliggöra säkerhet, förtroende och efterlevnad i en snabb digital transformation. Peter ger en lägesbild av en accelererande tillväxt av data och hur data kan användas smartast. Artificiell Intelligens, AI, är avgörande. Men det krävs att säkerhet och integritet är inbyggd i systemen från början.

 

Anmälan

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan. För dig som arbetar inom offentlig sektor tar vi ett självkostnadspris på 200:- för frukost. Alternativt kommer du när själva programmet börjar kl 08.30.

Anmälan

Anmälan för offentlig sektor, frukost betalas till självkostnadspris

 

Varmt välkommen!