Hybrid-it som möjliggörare!

Hybrid IT som möjliggörare!

Borlänge den 2 april, samt 5 fler orter och datum.

Välkommen att få en insikt i hur du hanterar din IT-leverans när dina applikationer blir distribuerade i en hybrid IT-värld.

Hybrid-it

Cygate och Cisco berättar hur du får kontroll över egen IT, outsourcad IT och publika moln.

Vi kommer visa hur man kan bygga moderna lösningar för egenproducerad IT med hyperkonvergerat datacenter och hur man kan kombinera detta med outsourcad IT och publika molntjänster med bibehållen kontroll över säkerhet och policy för dina applikationer.

Agenda:
10.00 Välkomna
10.10 Spaning Hybrid IT
10.30 Optimerad IT-miljö
– Hyperkonvergerat vs traditionell IT-infrastruktur
– Cisco Hyperflex
– Cisco ACI Anywhere
11.35 Cloud
– Cygate Cloud och Cloud Connect
12.00 Avslutning och gemensam lunch

Varmt välkommen!

 

ANMÄLAN