Cystore

Cygate Tech Days 2022

Stockholm, Vår Gård i Saltsjöbaden den 4 maj

Vi välkomnar dig återigen till Vår Gård där miljön är härlig, maten otroligt god och bastun varm! Dagarna på Cygate Tech Days ger dig djup och bred kunskap om hur man integrerar, effektiviserar och automatiserar IT-miljön på ett säkert sätt.

Integration, automation och säkerhet

Genom integration mellan olika IT-system i en verksamhet kan flera system och tjänster kopplas ihop för att fungera tillsammans. Integrationen i sin tur gör det möjligt att automatisera delar eller hela system, centralisera dem och skapa en god datakvalitet. Arbetsprocesser effektiviseras och förenklar för användarna. Hur du går tillväga med detta och mycket annat presenterar vi under dessa dagar.

Du kommer att kunna delta på olika tekniska pass med fokus på integration, automation och säkerhet som våra experter från Cygate och utvalda samarbetspartners håller i. Förutom passen, får du möta likasinnade för att utbyta erfarenheter och kunskap, tillbringa tid i utställning för frågor, samtal och demonstrationer.

Datum 4-5 maj 2022
Tider Onsdag den 4 maj kl 10.00 till torsdag den 5 maj ca kl 14.00. Välkommen från kl 09.00 på en kopp kaffe och smörgås.
Plats Vår Gård Saltsjöbaden utanför Stockholm (Karta)
Kostnad 4.900 SEK exklusive moms som faktureras efter eventet.
Boende Boende och alla måltider ingår i deltagaravgiften.
Frågor? marknad@cygate.se

Ur innehållet:

Agendan uppdateras löpande.

Automatiserad sårbarhetskontroll

Hur automatiserar man och effektiviserar processer inom organisationen? Integrationer bidrar till att flera system och tjänster kan arbeta tillsammans och istället fungera som en centraliserad funktion.
Välkommen till detta pass där vi integrerar flera leverantörers produkter för att uppnå automation där användare skannas innan de får åtkomst till nätverket.

Säkerhet, samverkan och drift

Under det här passet går vi igenom hur status för säkerhet ser ut. Vi berättar hur samverkan i olika ekosystem bidrar till att lyckas i säkerhetsarbetet. Genom säkerhetsövervakning (Security Operation Center) möjliggörs samverkan på ett effektivt och effektfullt sätt.
Vi demonstrerar KPI:er och mättal inom säkerhetsområdet.

Nätverk – Automation och scripting

Under många år har vi pratat om att automatisera nätverket, men vad ger det för nytta? Under detta pass vill vi inspirera alla att komma igång med automation eller om man redan är igång att fortsätta sin automationsresa. Den bästa automationen är den som blir av. Vi kommer att prata om olika scriptspråk och dataformat samt API:er. Vad finns det för likheter och olikheter mot det som vi redan känner till och har jobbat med i alla år? Vi kommer även att ge flera lösningsexempel ifrån olika sorters nätverk.

Enkel automation i Office 365 med Power Automate och Power Apps

Under det här passet går vi igenom hur man kan använda Office 365 för automation med Power Automate. Det går att använda Power Automate både privat eller för att förenkla med automation för användarna på företaget.

Vi kommer att demonstrera flera olika förslag på automation. Till exempel automatiserar vi en egen smart butler som hanterar våra mötesbokningar i Microsoft Outlook. Det gör att tid frigörs mellan möten samt automatiskt skickar ett mailsvar om bokningen krockar i kalendern och hur man enkelt kan skapa en App i Office365 för rumsbokning via Power Apps.

Dessutom presenterar vi om vad som kan gå fel och vanliga fallgropar när man använder automation i Office365.

Säkrare inloggning med Multifaktorautentisering

För att ge rätt användare behörighet till rätt system, applikationer och information måste man börja med att säkerställa identiteten och att personen i fråga verkligen är den man utger sig för att vara.

Ett steg är att använda sig av Multifaktorautentisering (MFA) vilket innebär att man bekräftar användarens begärda identitet genom en kombination av minst två olika autentiseringsfaktorer. Det kan till exempel vara kombinationen lösenord och fingeravtryck på din smartphone.

Under passet går vi igenom steg för steg hur man kommer igång med MFA i sin Office 365 miljö. Vad bör man tänka på, vad innebär Federation och Modern Authentication? Vi beskriver erfarenheter från verkliga case. Vi går även igenom hur man inför MFA i en befintlig VPN-lösning.

Vikten av det rationella och det emotionella i IT-projekt

ITs roll är att vara en möjliggörare för verksamheten. När it och verksamhet tillsammans skapar en gemensam bild av vad de vill uppnå så blir det riktigt bra. De får ett gemensamt mål som kan inkludera ett högt säkerhetstänk från början och en optimal hållbarhet för både projektet och medarbetarna i längden.

Digitaliseringsprojekt ska inte ses som enbart tekniska projekt, utan som förändringsprojekt med mål som faktiskt innebär påtagliga förbättringar för medarbetare, kunder, medborgare eller andra intressenter. Hur kommer man dit?

Upplevelserum

För att du ska förstå och uppleva olika lösningar, har vi ett upplevelserum på plats. Där demonstrerar vi olika tillvägagångssätt och miljöer.


Anmälan

Anmäl dig gärna redan nu – antalet platser är begränsat, så det är först till kvarn som gäller.

Varmt välkommen!

ANMÄLAN