IT- och informationssäkerhet i kommuner! - Cygate

IT- och informationssäkerhet i kommuner!

den

Välkommen till ett seminarie riktat till dig som ser utmaningar och som vill lära dig mer hur ni kan komma längre i säkerhetsarbetet!

Aldrig tidigare har det varit så viktigt att vara uppdaterad inom vad som gäller. Dels om de olika hoten mot verksamheterna i sig men nu även att säkerhetslagstiftningarna och olika direktiv blivit så mycket mer detaljerade och utmanande att leva upp till. GDPR, NIS och nu Nya Säkerhetsskyddslagen är inte längre på powerpoint utan gäller skarpt.

Kraven på t ex skydd, spårbarhet och incidentrapportering är nu på en helt nya nivåer. Likaså behövs ett kraftfullt stöd och uppföljning av den egna personalen som ibland kan utgöra den svåraste säkerhetsrisken.

Extremt skyddsvärda tillgångar saknas ju inte (energi, vatten, hälsodata etc).

Med seminariet kommer du få nya insikter kring:

•        Hotbild. Alltifrån främmande makter till tonårshackers i den egna

•        Konkret om betydelse av lagstiftning och förordningar.

•        Resurser och kompetens. Vad krävs?

•        Hur får man ledningens stöd och entusiasm?

Du får träffa experter och fördjupa diskussionen med flera av våra partners, samt nätverka med andra i Fyrbodal/Södra Bohuslän med liknande utmaningar som din egna.

Vi ser fram emot en inspirerande dag och hoppas att se dig på plats den 21/5 på Bohusgården.

När och var?
21 maj kl 9.30
Bohusgården, Uddevalla

Agenda:

09:30-10:00 Kaffe och registrering.
10:00-10:10 Välkomna och introduktion.
10:10-11:00 Hotbild, lagstiftning, informationssäkerhetsarbete.
11:10-12:00 Centraliserad logghantering och spårbarhet – ett måste.
12:10-13:00 Utbildning och uppföljning av användare med machine learning.
13:00-14:00 Lunch och mingel.
14:00-14:50 Hur man bygger ett stark cyberförsvar.
14:50-15:15 Summering.

Varmt välkommen!