IT- och informationssäkerhet i kommuner och myndigheter! - Cygate
Cystore

IT- och informationssäkerhet i kommuner och myndigheter!

den

Välkommen till ett seminarie riktat till dig som ser utmaningar och som vill lära dig mer hur ni kan komma längre i säkerhetsarbetet!

Det har aldrig tidigare varit så viktigt att vara uppdaterad inom vad som gäller på området som nu!

Dels om de olika hoten mot verksamheterna i sig men nu även att säkerhetslagstiftningarna och olika direktiv blivit så mycket mer detaljerade och utmanande att leva upp till. GDPR, NIS och nu Nya Säkerhetsskyddslagen är inte längre på powerpoint utan gäller skarpt.

Kraven på t ex skydd, spårbarhet och incidentrapportering är nu på helt nya nivåer. Likaså behövs ett kraftfullt stöd och uppföljning av den egna personalen som ibland kan utgöra den svåraste säkerhetsrisken. Extremt skyddsvärda tillgångar saknas ju inte (energi, vatten, hälsodata etc).

Med seminariet kommer du få nya insikter kring:
•        Hotbild. Alltifrån främmande makter till tonårshackers.
•        Konkret om betydelse av lagstiftning och förordningar.
•        Resurser och kompetens. Vad krävs?
•        Hur får man ledningens stöd och entusiasm?

Du får träffa experter och fördjupa diskussionen med flera av våra partners, samt inte minst viktigt nätverka med andra som har liknande utmaningar som dina egna.

 

Agnes Hammarstrand, Keynote Speaker 

Agnes Hammarstrand är delägare och leder Delphis verksamhet i västra Sverige för IT-juridik. Agnes och hennes team bistår företag och kommuner med råd kring GDPR, NIS-lagen och alla andra IT-relaterade juridiska frågor. Förra året blev hon framröstad som den advokat flest svenska advokater och biträdande jurister själva skulle ta hjälp av i ett affärsjuridiskt ärende, alla kategorier.

Vi ser fram emot en inspirerande dag och hoppas att se dig på plats!

Agenda:
08:10 – 08:50   Registrering, Mingel, Kaffe
08:50 – 09:00   Välkomna och introduktion, Cygate
09:00 – 09:50   Hur man bygger ett starkt cyberförsvar. Christian Lagerqvist, Cygate
10:00 – 10:50   Utbildning och uppföljning av användare med Machine Learning, Jazz Networks
11:00 – 12:00   Hotbild, lagstiftning, informationssäkerhetsarbete, Agnes Hammarstrand, Delphi
12:10 – 13:00   Lunch, Mingel
13:00 – 13:40   Centraliserad logghantering och spårbarhet – ett måste! LogPoint
13:50 – 14:30   Bli en del av vårt ekosystem med SOC. Erik Skogström, Cygate
14:40 –             Summering av dagen, Mingel, Kaffe

Datum och ort:
25 september Göteborg, Cygates kontor
26 september, Borås, Borås kongress
15 oktober, Skövde, Karstorp Säteri

Varmt välkommen!