Cystore

Interaktiv workshop: Smarta hot eller smarta medarbetare

Vikten av bra utbildning inom cybersäkerhet.

Torsdag den 17 juni
Kl 10:00 - 10:50

Interaktiv workshop: Smarta hot eller smarta medarbetare

Digitalt den 17 juni

En av de största riskfaktorerna har vi länge vetat är den mänskliga faktorn, 90% av alla attacker involverar den mänskliga faktorn på ett eller annat sätt.

Lägg ansvar och fokus på rätt ställe

Dagens organisationer behöver lägga fokus på att utbilda och upplysa sina medarbetare, detta är speciellt viktigt nu när alla jobbar från olika platser och den dagliga kontakten minskar. Man kan inte lägga ansvaret eller förvänta sig att sina medarbetare ska veta hur all data och information på bolaget ska hanteras om dom inte kontinuerligt upplyses om det.

Du kommer långt med rätt verktyg

Ava Reveal är ett verktyg som hjälper organisationer att ta kontroll över hur och när anställda utbildas, verktyget fångar upp riskfyllda beteenden och andra händelser som skulle kunna leda till säkerhets incidenter. Användarna får utbildning direkt och informeras samt utbildas kring risken och incidenten i realtid.

Vi kallar det händelsestyrd utbildning i realtid.

Agenda

10:00 – Hälsar välkomna

10:05 – Fredrik Börjesson, vikten av att utbilda medarbetarna kring IT-säkerhet och att öka IT-mognaden

10:20 – Presentation + Demo Ava Reveal

10:35 – Breakout session diskussion i små grupper

10:45 – Summering och uppföljning

Vi ser fram emot att få träffa dig!