Cystore

Få bättre visibilitet och säkerhet för ert nätverk och era applikationer - oavsett hur er miljö ser ut!


När: 7/9
Tid: 9:30-11:00
Plats: Digitalt

Få bättre visibilitet och säkerhet för ert nätverk och era applikationer – oavsett hur er miljö ser ut!

Digitalt den 7 september

I takt med att tekniken går framåt så ökar också komplexiteten i våra nät. Att få visibilitet över vad som finns på ens nätverk och även kunna skydda ens applikationer oavsett var dessa befinner sig, är något alla företag och organisationer bör se över!

Cygate tillsammans med Infoblox och F5 Networks bjuder in till ett webinar där just dessa utmaningar kommer att diskuteras.

Anmälan