Cygate och Check Point välkomnar er till en inspirerande utbildning - Cygate
Cystore

Cygate och Check Point välkomnar er till en inspirerande utbildning

den

Vi bjuder in till seminarium! Cygate och Check Point välkomnar er till en inspirerande utbildning under en hel eftermiddag.

Vi kommer att adressera problematiken med multi Cloud och säkerheten när den nu har flyttat utanför perimetern.
Eller är det perimetern som har flyttat ut?

Den här utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar med tekniken och har ett stort säkerhetsfokus.
Vi kommer under dagen att gå igenom ett stort antal olika produkter och själva få testa på hur vi kan säkra upp en Cloud Miljö.

Eftermiddagens agenda
Kl 12.00 – 16.00

  • Lunch
  • Welcome and introduction
  • Cygate – Check Point Security Presentation
  • Protection Beyond the PerimeterConcept & Threat Prevention discussion and demo
    Different Solutions and Methods
  • Hands-on Labs Multicloud & Mobile

Datum och plats:

13 februari
HELSINGBORG
Grand Hotel
Stortorget 8, 252 23 Helsingborg

20 februari
MALMÖ
Hotel Temperance
Engelbrektsgatan 16, 211 33 Malmö

Varmt välkomna!