Cystore

Bo Dahlbom på Connect2IT

den

Bo Dahlbom, professor i informatik och forskningschef berättar om digitaliseringens utmaningar och konsekvenser genom en historisk återblick och framtidsvision. Han beskriver utvecklingen som skett genom tio ord och tio avsnitt.  

Bo Dahlbom, professor i informatik och forskningschef berättar om digitaliseringens utmaningar och konsekvenser genom en historisk återblick och framtidsvision. Han beskriver utvecklingen som skett genom tio ord och tio avsnitt.