Förändrat arbetssätt - Ta kontroll över dina användares säkerhet - Cygate
Cystore

Förändrat arbetssätt – Ta kontroll över dina användares säkerhet

den

Välkommen till ett webinar där vi ger insikter i vikten av kontroll av era användares identiteter och hur ni med struktur och visibilitet kan kontrollera säker access till era användares applikationer.

Förenkla säkerheten i användarens IT-miljö

Att via användare bryta sig in i en organisations IT-miljö är det absolut vanligaste tillvägagångssättet idag och vi ser inga tendenser att det ska förändras, snarare tvärtom. Användare är en organisations största och mest betydelsefulla resurs, samtidigt som de många gånger är den svagaste länken när det kommer till IT-säkerhet.

Hur hanterar ni säkerhetsarbetet när arbetssättet utvecklas och förändras?

Våra säkerhetsarkitekter Peter Josefsson och Fredrik Månsson guidar er i hur ni som organisation på bästa sätt kan hantera kraven på tillgänglighet med utökat klientskydd och ökad säkerhetsautentisering med hjälp av Cisco Umbrella och Cisco DUO.

Vi ger insikter i vikten av kontroll av era användares identiteter och hur ni med struktur och visibilitet kan kontrollera säker access till era användares applikationer.

  • Hur ger ni access till era användare och hur skyddar ni deras Identitet?
  • Vet ni vilka applikationer era användare kopplar upp sig mot?
  • Har ni resurser att säkra upp både interna och extra användare?
  • Är era användarpolicys i linje med dagens och morgondagens säkerhetshot?

Detta webinar vänder sig främst till dig som arbetar med er verksamhets IT-säkerhet, antingen övergripande i din roll som IT-chef, IT-arkitekt eller med era användares säkerhet.

Anmäl dig här.

I samarbete med: