Program - Cygate
Cystore

Sändningens innehåll

Sändningen av Connect to IT live sändes den 20 oktober kl 13.00-15.00.

De inspelade passen kan du se här.

Hur levlar vi upp?

Jenny Lindgren, programledare och COO Cygate.

 

IT-Sverige och vägen framåt

Hur levlar Telia och Cygate upp? Att balansera teknikutveckling, växande kundförväntningar och förändrade arbetssätt mot osäkra omvärldsförutsättningar och behov av ökad hållbarhet. Reflektioner kring förändring, utmaningar och möjligheter.

Ett samtal mellan Allison Kirkby, VD och koncernchef på Telia Company och Fredrik Sidmar, CEO på Cygate som båda har lång erfarenhet inom IT- och telekombranschen (inspelat)

 

Digitaliseringens möjligheter

Amy har ett särskilt intresse i mötet och samspelet mellan människa och maskin, vilket också kommer vara fokuset för dagens samtal med Amy.

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och digitaliseringsexpert i Omstartskommissionen.

 

Samtal med Rikshem

Hör om Rikshems spännande helhetssatsning på fastighets-IT. Rikshem har tagit ett helhetsgrepp gällande digitalisering av Rikshems fastigheter. Samtal tillsammans med Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.

 

Säkerhet hösten 2020

Vilka är de mest aktuella tankarna kring IT säkerhet? Vad står högst på agendan hos kriminella? Vi berättar om hur Telia och Cygate proaktivt jobbar med säkerhet och vi guidar dig till hur du och din organisation bör tänka kring säkerhet.

Fredrik Börjesson Cyber Security Business Manager Cygate och Jan Olsson kriminalkommissarie vid polisens sektion, nationellt it-brottscentrum vid NOA.

 

Möjligheterna med distansarbete

Efter en turbulent vår med kraftfull digitalisering där vår arbetsvardag sattes på prov och distansarbete blev mångas vardag börjar pendeln svänga tillbaka till ett nytt normalläge i Det Nya Arbetslivet. För att lyckas ställs nya krav på ledarskap och självledarskap och gör man det rätt finns stora möjligheter. Henrik ger tips och råd.

Henrik Byström arbetar på Microsoft sedan 2008. Henrik har över 20 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar inom både privat och offentlig sektor.

 

Så nyttjar du potentialen av ditt nätverk i tider av förändring och digital transformation

Per kommer att prata om hur viktigt det är att förutom att tekniken och tillgängligheten är på plats att den är användarvänlig samt medför nytta och värde.

Per Holm är teknikchef hos Cisco och med lång bakgrund i företaget leder han nu Ciscos specialistteam med stort fokus på att hjälpa kunderna att uppnå säker digitalisering och optimera värdet av sina nätverkslösningar.

 

Att leva i ständig förändring

Hur gör man som individ för att jobba med förändring? Hur fungerar hjärnan vid förändring? Till synes enkla frågor som är mer komplexa än du kanske tror. Hur skapar man bra förutsättningar för att kunna ställa om och vilka verktyg finns att tillgå?

Jonas Hernkrantz, Head of Change Management på Telia Company. Jonas har lång erfarenhet av förändringsledning, ledarskap och konsulting i internationella miljöer, både som konsult och ledare. Hans passion ligger i skärningspunkten mellan affär, människa och förändring.

 

Ledarskap i en snabbt föränderlig värld

Ann pratar om ledarskap i en snabbföränderlig värld med fokus på både ledarskap och självledarskap. Hon kommer ge konkreta tips på hur man kan jobba med ledarskap och dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Ann Helenius har en lång erfarenhet av digital transformation inom både privat och offentlig sektor, med ansvar för att driva organisationers tekniska utveckling och struktur för att möta framtida behov.

 

Hur tar vi nästa steg i utvecklingen och levlar upp?

Jenny Lindgren, Tobias Larsson, Head of Enterprise på Telia Company och Fredrik Sidmar.