Cystore

En molnlösning med fötterna på jorden

På väg till molnet? Vi hjälper dig med en unik lösning som börjar i rätt ände och sätter medarbetare och verksamhetsnytta i fokus. En lösning som på ett effektivt och säkert sätt integrerar infrastruktur som trots allt måste finnas kvar lokalt med den i molnet – utan att tumma på vare sig säkerhet eller användarvänlighet.

VERKSAMHETSNYTTA MED FOKUS PÅ SÄKERHET

Molnet har många fördelar. Kostnaderna för drift och underhåll minskar, IT kan produceras på ett effektivare sätt och ni får mer tid över till innovation. Men i all hast att ta sig dit är det lät t att fokusera mer på tekniken än vad den faktiskt ska bidra till i vardagen. På Cygate börjar vi i andra änden, i verksamheten med fokus på säkerhet.

Med Cygates molntjänster får ni en effektiv och långsiktig helhetsstrategi för hela er IT-infrastruktur. Vi erbjuder:

  • Partnerskap
  • Helhetssyn och kompetensbredd
  • Ansvar hela vägen – planering, implementering och drift

 

 

Vår lösning på en säker molnresa

Molntjänster möjliggör en modernisering av den egna infrastrukturen, tillgång till nya tjänster och kostnadseffektiva lösningar. Nya sätt att hantera data väcker också frågeställningar kring säkerhet och lagkrav.

Även om publika molntjänster i många fall erbjuder en högre säkerhet än den egna datahallen så finns det ingen standardmall som passar alla. Ett säkert moln är snarare ett tillstånd som uppnås genom att ta hänsyn till verksamhetens behov, lagkrav kring dataklassificering och lagring, identitetshantering och mer.

Efter en gemensam analys av behovs- och målbild guidar vi er till att hitta en säker, flexibel och långsiktig lösning just för era behov. Den bygger ofta på en kombination av olika moln och tjänster. Våra molnarkitekter är vana att kombinera publika molntjänster i Azure, AWS och Google med privata moln i Telias säkra datahallar. Vi har även Sveriges vassaste säkerhet- och nätverkskonsulter som ser till att allt hänger ihop.

Kombinationen kallar vi Secure Cloud. Boka ett möte för mer information.

 

Secure Cloud med Cygate

 

DEN OPTIMALA LÖSNINGEN ÄR OFTAST EN HYBRID

 För att garantera att ni får bästa möjliga lösning tar vi hänsyn till alla delar av IT-infrastrukturen både i molnet och lokalt. Med Telia i ryggen kan vi leverera traditionell IT, som lokala nätverk och datahallar, i kombination med säkerhet, innovation och molntjänster.

Se om din organisation är redo för molnet

Det betyder att oavsett om vi tar hand om hela eller delar av er IT-infrastruktur får ni alltid en genomtänkt, hållbar och flexibel molnlösning där alla bitar samverkar effektivt och säkert.

Tillsammans sätter vi en strategi som utgår ifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Resultatet blir en individuellt anpassad lösning som skapar nytta, stärker konkurrenskraften och möjliggör effektivare arbete i hela verksamheten.

SÖDRA SKOGSÄGARNAS RESA IN I FRAMTIDEN

Se hur Södra har lyckats med sitt förändringsarbete, hur de har utnyttjat molntjänster för att digitalisera och transformera sin verksamhet till ett modernt agilt industriföretag.

 

Läs mer om caset här: Södra skogsägarna in i framtiden