Cystore

Uppkopplad kommun uppmärksammas

Vara kommun i Västra Götaland har de senaste åren storsatsat på att förbättra och bygga ut det trådlösa nätet i kommunen. Äldreomsorgen, skolorna, biblioteken och stationsområdet har alla kopplats upp och näst på tur står Vara konserthus. Nu är Vara kommun nominerad till ”Årets IT-kommun” och kommunens IT-chef Mia Forsäng är nominerad till ”Årets CIO”.

Mia Forsäng är i år nominerad till ”Årets CIO” samtidigt som Vara kommun är nominerad till ”Årets IT-kommun”. Två imponerande bedrifter, särskilt med tanke på att Mia aldrig hade arbetat med IT innan hon utsågs till IT-chef i Vara kommun 2010. På fem år har hon utvecklat IT-avdelningen från en problemtyngd stuprörsorganisation till en välfungerande påskyndare av kommunens digitalisering.

– Vara har tidigare tappat invånare och vår satsning på fiber och trådlösa nät var ett sätt att överleva och börja växa igen. Idag väljer många företag återigen att etablera sig hos oss, inte bara för att vi ligger bra till och har billiga lokaler utan också därför att de här får tillgång till riktigt bra uppkoppling. Det trådlösa nätet öppnar upp nya möjligheter för näringslivet, vården och skolorna i kommunen, säger Mia Forsäng.

Varas resa mot en modern och uppmärksammad IT-kommun tog fart 2013 när kommunen inledde ett samarbete med Cygate och Cisco för att bygga ut det trådlösa nätet. Sedan dess har stora delar av kommunen kopplats upp.

Digitaliserad skola och vård

IT avdelningen Vara kommunFör skolan möjliggör satsningen bland annat en förändrad undervisning, till exempel användandet av ”det omvända klassrummet”. Det innebär att lärarna kan ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för att enbart använda sig av traditionella föreläsningar i klassrummet, något som ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. Digitaliseringen av skolan grundar sig enligt Mia i en efterfrågan från IT-avdelningens ”kunder”, i det här fallet lärarna och skolledningarna.

Även utbyggnaden av det trådlösa nätverket på Vara station inleddes på grund av efterfrågan från kommunens invånare och företag.

– Ett trådlöst nätverk på stationsområdet var efterfrågat av många kommuninvånare och företag. Bland annat fick jag ett telefonsamtal av en mamma som sa att ”min son har alltid slut på pengar på sin mobiltelefon, jag skulle önska att ni hade ett trådlöst nätverk så att jag alltid fick tag på honom när han är på stationen”. På IT-avdelningen utgår vi alltid från vad våra invånare och företag behöver när vi påbörjar en satsning, säger Mia.

Uppkopplingen av äldrevården är ytterligare ett exempel på hur IT-avdelningen genom att lyssna till invånarnas förändrade behov lett till ökad digitalisering av kommunen.

– De äldre som flyttar in på våra äldreboenden idag ställer helt andra krav än tidigare generationer. De är vana vid att ha en dator och de frågar om det finns trådlöst nät och vilken hastighet det har. Även de anhöriga har andra förväntningar idag än förr, de vill till exempel kunna se film när de besöker mormor. Att vårdpersonalens dokumentering numera sker digitalt ställer också höga krav på uppkoppling och säkerhet. Våra äldreomsorgschefer vände sig därför till oss för att få hjälp, säger Mia.

Oanade möjligheter för Vara konserthus

Näst på tur i kommunens satsning är Vara konserthus. Vara är den näst största evenemangsstaden i Västra Götaland efter Göteborg och konserthuset är en av de största publikdragarna.

– Vi ser oanade möjligheter framöver med konserthuset. Vi byter nu ut delar av det trådlösa nätet i fastigheten och kommer framöver kunna erbjuda besökare mobila tjänster för att förenkla och förbättra besöksupplevelsen. Det kommer också att underlätta för livestreaming och inspelningar av konserter och konferenser, samtidigt som vi på IT-avdelningen får ta del av information och statistik som hjälper oss att hela tiden förbättra konserthuset, säger Mia.

Vara konserthus

Inom kort kommer Cygate att installera Ciscos lösning Mobility Services Engine, MSE, i konserthuset. Det kommer bland annat att ge konserthuset möjligheten att kunna erbjuda sina besökare vägvisning till närmaste toalett, visa var rullstolsramperna är placerade samt möjliggöra mobila beställningar i baren och restaurangen.

Cygate är idag helhetsleverantör och integrationspartner till Vara kommun när det gäller nät och säkerhet och samtliga lösningar kommer från Cisco. Cygate driver även Varas UC-lösning.

– Det var det proffsiga och kunniga bemötandet från Cygates säljare Ulric Jacobsson som fick oss övertygade om att detta var rätt väg framåt för Vara kommun. När man genomför så här omfattande projekt är det viktigt med goda kontakter med sina partners och det har vi verkligen med Cygate och Cisco. Nu har vi en integrerad helhetslösning och vi är väldigt nöjda med den stöttning vi får av dem i de olika projekten, säger Mia.


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: