Cystore

Trådlöst nätverk och samarbete inom Höganäs kommun

Under våren 2015 hade Höganäs kommun ett uppdämt behov av ny nätverksutrustning. Genom samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen och efter gjorda tester och undersökningar har man kommit fram till att ny infrastruktur med ett nytt trådlöst nätverk är ett måste.

Cygate har i samverkan med kommunen utfört Sitesurvey för skola och delar av kommunens vårdboende, för att kartlägga var det trådlösa nätverket behöver byggas ut. Testerna har genomförts i en POC (Proof of Concept) där resultatet givit IT-avdelningen möjlighet att kunna bedöma vilken teknisk lösning som bäst kan möta kommunens behov, ett stabilt trådlöst nätverk med och hög tillgänglighet. Valet föll på Aruba Networks, som visade sig ha den mest stabila plattformen över tid.

– För oss på IT-avdelningen är det självklart viktigt att behoven i verksamheten är tillgodosedda, men det är också viktigt att de som administrerar nätverket kan konfigurera och sköta inställningar på ett enkelt sätt, säger Mats Löfgren IT-chef på Höganäs kommun.

Trådlöst nätverk numera en självklarhet

Kraven på kommunen har ökat. Användarna rör sig på ett annat sätt, både i skola och inom administration vilket kräver ett trådlöst nätverk som har hög kapacitet, hastighet och tillgänglighet. Dessutom är det viktigt att nätverket är flexibelt för olika typer nätverksenheter och är säkert. Ett trådlöst nätverk är numera en självklarhet, nästan som att andas, säger Magnus Lodin, driftsledare.

-Det trådlösa nätverket ger skolan förutom tillgänglighet och flexibilitet också möjlighet att ge olika rättigheter till olika roller, vilket är en styrka. Med det nya nätverket kan vi hantera elever som elever och lärare som lärare, det vill säga tillgodose deras olika behov och förutsättningar, säger Mats Löfgren vidare.

Användarupplevelsen i fokus

”Kommunikation och Koncerntanke” är viktiga ledord i Höganäs kommun. Utbildningsförvaltningen och IT-avdelningen är de som i denna anda startat och initierat hela processen med att bygga ut det trådlösa nätverket. Tillsammans har Utbildningsförvaltningen och IT investerat mycket tid i dialog för att utvärdera vilka funktioner och vilken upplevelse användarna önskar och behöver.

Vill fortsätta utveckla de digitala tjänsterna

I framtiden vill man dra nytta av all information som går att samla in om hur produkter används, hur trafiken går, följa trender i nätet. Genom att analysera trafiken kan vi se hur man som användare använder nätverket och förflyttar sig. Det gör att vi i framtiden kan utveckla digitala tjänster från IT ytterligare och ge ökat mervärde till våra användare. Till exempel kan vi erbjuda ett gästnätverk med riktad lokal information. Besökaren skulle då kunna få den relevanta information de behöver där de befinner sig, avslutar Magnus Lodin, driftsledare på Höganäs kommun.

Vill fortsätta utveckla de digitala tjänsterna

Magnus LodinMats LöfgrenI framtiden vill man dra nytta av all information som går att samla in om hur produkter används, hur trafiken går, följa trender i nätet. Genom att analysera trafiken kan vi se hur man som användare använder nätverket och förflyttar sig. Det gör att vi i framtiden kan utveckla digitala tjänster från IT ytterligare och ge ökat mervärde till våra användare. Till exempel kan vi erbjuda ett gästnätverk med riktad lokal information. Besökaren skulle då kunna få den relevanta information de behöver där de befinner sig, avslutar Magnus Lodin, driftsledare på Höganäs kommun.
På bild: Mats Löfgren tv. och Magnus Lodin th.

rapsfalt

 

Fakta om Höganäs kommun

Höganäs kommun har stora visioner för framtiden och arbetar aktivt för att vara en attraktiv boendekommun. Arbetet bedrivs under ledstjärnan ”Från kol till diamant”. Ambitionen är att ligga i topp när det gäller företagsklimat, turism, goda relationer med handeln, ny- och ombyggnation samt utvecklingsanda. Höganäs kommuns befolkningsmål är att uppnå 27 500 invånare år 2025.

 

LADDA HEM ARTIKEL SOM PDF LÄS OM ETT LIKNANDE CASE

 


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: