Cystore

Bodens Energi

Tillgänglighet och driftsäkerhet vitalt för elkraft

Bodens Energi ska vara en trygg och engagerad leverantör av el och värme. I en tid där allt mer digitaliseras, där elleveransen är beroende av fungerande IT-system, ökar samtidigt kraven på att dessa IT-system är tillgängliga och att riskerna begränsas. Genom att bedriva ett systematiskt IT-säkerhetsarbete har Bodens Energi tillsammans med Cygate konsekvent arbetat med att minska risker och sårbarheter kopplade mot IT-systemen för att säkra elleveranserna.

– Cygate är en ledande leverantör inom IT-säkerhetsområdet som stöttar oss tack vare deras unika kompetens både som rådgivare och med sina tekniska specialister, säger Erik Adling IT-säkerhetsansvarig på Bodens Energi.

Säker lösning för information via mobiltelefon
Elkraft är en viktig samhällsfunktion där det ställs höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. På Bodens Energi har man insett att behovet av att komma åt viktig information direkt i arbetstelefonen har ökat mycket snabbt. Förutom att kunna komma åt data som e-post och kalender, har även behovet av att kunna attestera fakturor och andra interna system som till exempel intranät och olika dokument ökat. Cygate har hjälpt Bodens Energi med en lösning för att komma åt olika information via mobiltelefon på ett säkert och skyddat sätt:

– Vi hade också önskemål om att arbetstelefonen även ska kunna fungera som en privat telefon då möjligheten att snabbt nå ut till hela personalen är betydligt större när de slipper ha två telefoner. Tidigare lämnades ofta arbetstelefonen på arbetsplatsen, berättar Erik Adling.

Ökad kontroll över mobil data
För att uppnå åtkomst via mobilen och ändå bibehålla säkerheten gällande företagsdata blev lösningen en kombination av två system. Det första omfattar säkerhet som hanterar hela telefonen, så kallad Sandblast. Det andra systemet skapar en säker container, så kallad Capsule. Kombinationen innebär ytterligare autentisering och att mobilen får klartecken som säker av det första systemet. Utrullningen av lösningen pågår för fullt:

-Vi har rullat ut till ungefär en tredjedel av verksamheten och för dessa fungerar lösningen mycket bra, fortsätter Erik Adling.
Numer kan olika data i telefonen hanteras på olika sätt:
– Säkerheten har ökat och vi har skapat en bättre kontroll över våra mobila enheter. Vi har samtidigt kunnat erbjuda användarna en flexibel lösning där de fortfarande kan ha en enhet med arbetsdata i en säker container avskilt från övrig data i mobilen, säger Erik.

Lärdomar och framtidstankar
Lärdomarna av att införa en säkerhetslösning för mobiltelefoner har varit flera:

– Utbildningen av personal är mycket viktig för att få lösningen att fungera. Vi har insett att det var bra att utföra utrullningen i etapper till exempel avdelningsvis. Det är svårt att testa funktionaliteten då vi haft många olika modeller av telefoner, som både android och iOS, medger Erik.

-Vi skulle ha skapat en testgrupp med vanliga användare som fått köra lösningen. Nu bestod testgruppen av IT-personal som inte alltid stöter på samma problem som andra användare, fortsätter Erik.
I framtidsplanerna ingår att kunna utveckla de mobila lösningarna ytterligare och kunna erbjuda fler tjänster:
– I framtiden ser vi möjligheter att kunna erbjuda fler arbetstjänster via telefonen, säger Erik Adling på Bodens Energi.

Erik avslutar:
– Vi lägger på fler tjänster efterhand, exempelvis tillgång till vårt intranät, interna mappstrukturer, flex hrm (tidsystem). Det blir olika för olika grupper. För IT är det viktigt att till exempel ha säker åtkomst till övervakning av nätverk (portal), felhanteringslogg, ärendehanteringssystem IT och fjärråtkomst managagement-miljö. Planen är att kunna erbjuda ett basutbud av applikationer till samtliga användare och sedan ha färdiga paket för till exempel ekonomiavdelningen och ledningsgruppen.

Värmeverk

Kort om Bodens Energi
Bodens Energi är en distributör och producent av el och fjärrvärme och samt ägare av infrastruktur för elnät, fiber och fjärrvärme.  Sedan år 2014 är Bodens Energi miljö- och kvalitetscertifierade för produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme.