Cystore

Södra Skogsägarna

Södra Skogsägarna in i framtiden

Ett samtal mellan Cristian Brolin, CDO Södra och Niklas Lindholm, Cygate om digitaliseringsresan i ett av skogsbranschens mest digitaliserade bolag och Telia & Cygates roll i detta. Se filmen lite längre ner på sidan.

Södra är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Som ett exportföretag där både massaproduktionen och sågverksrörelsen är bland de största i Europa omsatte Södra omkring 20 miljarder SEK år 2020.

I verksamheten tas hela trädet tillvara som förädlas till pappers- och textilmassa. Men också till sågade trävaror, korslimmat trä och förädlade trävaror samt energiprodukter och råvara till biodrivmedel.

”Södra och Telia & Cygate arbetar med en flexibel och agil modell på avtal som tar hänsyn till en alltmer föränderlig värld”

Digital skog?

Det tar någonstans mellan 70–100 år för nyplanterad skog att växa upp igen och bli avverkningsmogen, detta står i stark kontrast för den som jobbar med IT, där den tekniska utvecklingen går otroligt fort. Hur kommer det sig att man inom skogsindustrin ser stora fördelar med att digitalisera sin verksamhet?

Södras vision har så klart sitt ursprung i skogen. Men för att förädla sin skog och ta hand om den, så behöver Södras ägare tillgång till den senaste och bästa tekniken. Det kan t ex handla om att kombinera satellitbilder med annan typ av data som väderdata och geodata vilket gör att man får en bra och exakt överblick om du skogen ser ut vid varje givet tillfälle, något som gör att Södra kan förädla värdet på skogen ytterligare något.

Analog verksamhet?

När Cristian började i sin roll som CDO på Södra påbörjades en digitaliseringsresa där strategin gick från att se på IT-avdelningen som en leverantör av datorer, mobiltelefoner och system. Till att ta utgångspunkt i människorna och affären, för att kunna leverera ett mervärde och vara till hjälp för alla anställda. Visionen är att en medlem i Södra ska kunna göra alla sina transaktioner och affärer från Skogen i en mobil enhet.

Det här förändrade synsättet har också gjort att Södra tillsammans med Telia & Cygate nyligen genomför ett projekt där man flyttat in IT-verksamheten i molnet hos Microsoft Azure. För Södras del blir en av de stora fördelarna att IT-miljön nu har en teknisk plattform som kontinuerligt uppgraderas. Något som gör att det blir mycket enklare att applicera nya tekniker som t ex drönare, satellitdata som gör avancerad analys eller IoT-sensorer som kan användas för att göra ett bättre prediktivt underhåll.

”Södra kör i princip alla verksamhetskritiska system i Microsoft Azure”

Med mod möjliggöra

Att göra en förändringsresa är så klart förknippat med många utmaningar. Och för att lyckas krävs det framför allt en sak, mod. Det är viktigt att våga göra förändringar och då måste man vara modig och förändringsbenägen. Det krävs att man uppmuntrar och utmanar både den egna personalen och leverantörerna. För det finns inte på kartan att man kan stå stilla. Det görs ofta riskanalyser inför förändringar, men det görs sällan en riskanalys om vad som händer om man i stället står stilla.

Resan började med att Cygate ställde frågan: Vad önskar ni att er IT-partner ska göra? Svaret blev: Fokusera inte på teknik, dra oss in i framtiden. Med dom premisserna blev den stora resan mot molnet också anledningen till att en tredje part släpptes in i samarbetet, Microsoft Azure, något som också krävt mod och en vilja att ställa om från Södra och Telia & Cygate. Teknikerna på Södra måste ges utbildning och till viss del skaffa sig ett nytt synsätt på sina arbetsprocesser i och med flytten till en ny teknisk plattform.

 

Niklas Lindholm, Cygate AB

Partnerskapet

Resultatet har blivit ett modernt projekt som också inneburit vad man skulle kunna kalla ett modernt avtal. Vi vet inte exakt hur framtiden ser ut, utvecklingen går otroligt fort. Det gör att det blir allt svårare som kund att teckna långa avtal. Man måste kunna ha möjligheten kunna gå skilda vägar om omständigheterna kräver det. Men grundinställningen är givetvis att man ska ha ett långt och fruktbart partnerskap. Det har gjort att även Telia & Cygates affärsmodell utmanats och man har då kunnat visa att man är en agil och flexibel affärspartner. På så vis kan man växelverka in i framtiden med ett ömsesidigt förtroende.

Nästa steg för Södra?

Med en modern plattform på plats kan Södra undvika att ackumulera någon form av teknisk skuld. Framför allt har Södra möjliggjort användandet av nya teknologier. På så sätt kan man få ett bra resultat inom rimlig tid och med rimlig budget. Exakt hur framtiden blir återstår att se, men vi kommer att jobba tillsammans med mer modern IT!

Läs mer om våra molnlösningar här.