Snabbare och grönare IT - Cygate
Cystore

Snabbare och grönare IT

Kommunalförbundet ITSAM strävar efter att virtualisera så mycket som möjligt av IT-miljön. Med "virtuella skrivbord" blir det lättare att arbeta mobilt och surfplattan kan bli en fullgod ersättare till PCn.

Kommunalförbundet ITSAM strävar efter att virtualisera så mycket som möjligt av IT-miljön. Med ”virtuella skrivbord” blir det lättare att arbeta mobilt och surfplattan kan bli en fullgod ersättare till PCn. Men det betyder också att belastningen på de centrala IT-resurserna ökar ännu mer. När ITSAM:s planer för att virtualisera mer bromsades av prestanda- problem blev lösningen ett nytt lagringssystem helt utan rörliga delar.

Vimmerby kommun var tidigt ute med att ersätta sina pc -datorer med ”virtuella skrivbord” (även kallat vdi , Virtual Desktop Infrastructure). Det är en lösning där datakraften centraliseras till servrar där både operativsystem och program körs, även om gränssnittet för användaren ser ut som förut.

Förra året anslöt sig Vimmerby till kommunalför- bundet itsam , en organisation där fem kommuner i södra Östergötland sedan tidigare har samordnat sin it -försörjning. Vimmerby har tidigt satsat på virtualisering och intresset för deras lösningar spreds sedan snabbt inom organisationen.

– Mobiliteten är den stora styrkan med vdi – du är inte längre låst till en arbetsplats eller till en viss enhet. Vi får nu in många surfplattor och även Chromebooks i de olika verksamheterna och även med dessa kan man få tillgång till sitt virtuella skrivbord, säger Thomas Sjöholm, systemtekniker på Kommunalförbundet ITSAM.

Till slut måste man ställa sig frågan: varför behöver jag en egen dator? – Den enda anledningen jag ser är om du har en applikation som kräver väldigt mycket datorkraft, men i dag kan vi virtualisera det mesta.

ITSAM har sedan tidigare en traditionell server- miljö med ett lagringsnätverk från hp och servrar som kör VMwares lösningar för virtualisering och virtuella skrivbord. Tillväxten för vdi visade sig dock i form av en snabbt ökad belastning på servrar och lagringssystem, som fick jobbigt att hänga med.

– Vi kände att prestanda inte räckte till när vi började ansluta fler användare genom vdi . Fördröj- ningar och svarstider ökade, säger Thomas Sjöholm.

Man började därför titta på den nya generationen lagringssystem där hårddiskarna helt ersätts med minneschips av flashtyp, vilka är flera gånger snabbare. Med hjälp av Cygate installerade itsam i mars XtremIO, det senaste systemet för flashbaserad datalagring från emc .

Test med tunga applikationer

Under den inledande testperioden med XtremIO genomfördes ett ”proof of concept” för att efter- likna den verkliga miljön, även med tunga applikationer. Bland annat driftsattes cad -programmet SolidWorks för 24 användare genom virtuella skriv- bord, en applikation som normalt kräver 6 gb minne ( ram ) för varje användare i vdi -servern. Med XtremIO användes bara 1 gb på servern tillsammans med 5 gb virtuellt minne genom XtremIO. Den nya lösningen sparade betydande hårdvaruresurser, men gav precis samma användarupplevelse.

Ett annat test gjordes med viloläget för virtuella användare genom funktionerna ”Suspend” och ”Resume”. Detta frigör hårdvaruresurser som minne och processor när användare inte är aktiva. Problemet är att det med konventionell lagring gått så långsamt att aktivera viloläget och att återställa från detta för att funktionen ska vara praktiskt användbar. Men med XtremIO kunde itsam kapa fördröjningen vid Suspend/Resume till bara åtta sekunder.

I den första fasen under våren anslöts 500 använ- dare med vdi till XtremIO. Sedan dess har antalet nästan fördubblats och itsam har nu utökat sitt XtremIO-system genom en andra så kallad X-brick för att hantera den tillväxt som planeras.

ITSAM är först i Sverige med XtremIO, som nu används både av skolor och av flera förvaltningar i de sex medlemskommunerna. Tillsammans med virtuella skrivbord ger det mycket goda prestanda kombinerat med bra totalekonomi.

– Flashdiskar kostar fortfarande mer att köpa in än lagring med hårddisk, men totalekonomin blir ändå betydligt bättre när vi kan gå över till virtuella skrivbord i större utsträckning eftersom drift och support blir mycket billigare, säger Thomas Sjöholm.

– Virtualiseringen har också öppnat för ett vassare säkerhetstänk. Om någon till exempel inte kopplar upp sig på en vecka så raderar vi helt enkelt datorn.

Som offentlig verksamhet har itsam också krav på sig att välja miljövänliga it -lösningar. XtremIO är ett exempel på det – systemet sparar mycket energi och även utrymme jämfört med diskbaserad lagring. När allt mer kritiska IT-funktioner läggs centralt så centraliseras även administration och service, vilket också blir mer resurssnålt.

Från början har skolorna, med Vimmerby Gymnasium i spetsen, varit de största användarna av vdi /virtuella skrivbord inom itsam . De har en snabb omsättning på användarkonton med nya och avgångna elever, vilket blir lättare att hantera än om varje elev har sin egen dator med allt installerat. Men det är inte bara kommunerna som sparar pengar på virtualiserad IT . Det ger också fördelar för användaren i form av större flexibilitet.

Inom skolvärlden har man länge talat om ”en dator per elev” och satt det som mål, men med virtuella skrivbord är det inte längre ett meningsfullt begrepp, menar Thomas Sjöholm. Nu kan användaren nå sin personliga it-miljö från vilken dator som helst, lika väl som från en surfplatta.

– Om till exempel en elev med läs- och skrivsvårigheter behöver speciella program som hjälpmedel har vi tidigare installerat dem på elevens dator, men de har då varit låsta dit. Nu går det att koppla upp sig varifrån som helst och alltid ha tillgång till sina applikationer.


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: