Cystore

SLLnet, ryggraden i Region Stockholms digitala infrastruktur

I stormens öga – så har SLLnet, ryggraden i Region Stockholms digitala infrastruktur, hanterat pandemin

Om det finns någon del av samhället som visar på värdet av en väl fungerande digital infrastruktur så är det inom vården, inte minst nu, under pandemin. Smarta kommunikationsvägar med hög tillgänglighet i vården och med patienter, uppkopplad medicinteknisk utrustning samt helt nya tjänster för e-hälsa. Corona har accelererat den digitala utvecklingen i vården och det gäller även Region Stockholm

En del av ryggraden i Region Stockholms digitala infrastruktur är SLLnet, ett regionalt nät (WAN) för data, tal och video, som används av ca 1200 geografiskt spridda verksamheter. Anslutna verksamheter är akutsjukhusen, vårdcentraler och tandvården. Även privata vårdgivare med uppdrag åt Region Stockholm använder SLLnet.

– SLLnet bär trafik åt många av våra viktigaste IT-system och används för bland annat patientjournaler, röntgenbilder och e-recept. Ansluts nya vårdgivare, eller tas ny teknik eller digitala verktyg i bruk, går trafiken i det här nätet. Detta är verkligen kritiska tjänster och en viktig infrastruktur. Jag skulle vilja påstå livskritisk infrastruktur, säger Jonas Östergren, som är chef för infrastruktur och drift på serviceförvaltningens IT-avdelning (SF IT) på Region Stockholm.

Foto: Storyblocks
Foto: Storyblocks

SF IT är beställare och har handlat upp SLLnet som tjänst av system- och driftleverantören Cygate, som ansvarar för drift, support och övervakning. Cygate är ett helägt dotterbolag till Telia, och som även levererar andra kommunikationslösningar till regionen.

Corona-virusets framfart i samhället orsakade en hälsokris av sällan skådande mått, och just Stockholms-regionen var särskilt utsatt. Det bidrog till en mycket ansträngd situation i vården.
Trycket på SLLnet ökade snabbt då kommunikationen mellan IT-system och verksamheter i vården och med patienter blev mer intensiv.

Precis som på andra arbetsplatser fick viss personal i vården arbeta hemifrån. Faktum är att trafiken från hemarbetsplatser ökade med 150% från en dag till en annan. Vår utmaning var att säkerställa snabb och säker tillgång till IT-miljön för att personalen skulle kunna göra sitt jobb från distans, berättar Jonas Östergren.

– Det var bråda dagar under våren. Vi hade en nära dialog med Per Orvebratt, tjänsteansvarig kommunikation inom serviceförvaltningen IT och hans team och kunde snabbt optimera nätet och dess tjänster, för att kunna hantera det kraftigt ökade kapacitetsbehovet. Vi gjorde också permanenta förstärkningar av nätet, allt med minimal påverkan för verksamheten. Nertid i ett sådant läge är en ickefråga. Det här handlar i slutänden om människors hälsa, säger Fredrik Sidmar, VD för Cygate.

Cygate stöttade även regionen med tjänster för mobila anslutningar avsedda för provtagningsverksamheter och för att ansluta fältsjukhus.

– Vi har ett särskilt utpekat leveransteam hos Cygate och som är mycket duktiga på både nät och säkerhet, samt har god förståelse för vår verksamhet och SLLnet. Deras flexibilitet och lösningsfokus gjorde att vi snabbt kunde agera för att säkerställa tillgänglighet och svarstider i nätet, säger Jonas Östergren.

– De mer långsiktiga förbättringar vi gjort i nätet gör att vi lättare kommer att kunna utöka kapaciteten i liknande situationer. Det är viktigt då antalet anslutna verksamheter till nätet ökar hela tiden, både inom regionen och bland privata vårdgivare. Vi kan också räkna med att farten i den digitala utvecklingen kommer att fortsätta att öka och det innebär att nätet kommer att bära nya och mer avancerade applikationer och tjänster, till exempel för distansvården och uppkopplad medicinteknisk utrustning, avslutar Jonas Östergren.

Foto: Storyblocks