Så förbättrade Swedavia sina processer med Cystore - Cygate
Cystore

Så förbättrade Swedavia sina processer med Cystore

Swedavia sparar både tid och pengar när de behöver beställa ny IT-utrustning. Företaget, som äger och driver tio av Sveriges flygplatser, har outsourcat leverans och drift av sitt nätverk till Cygate sedan 2010. Men nu öppnas fler möjligheter genom Cystore.

Cygate är Swedavias leverantör sedan en lång tid tillbaka men nu kan de också dra stor nytta från den nya portalen Cystore som har ersatt Cygates gamla webbshop. Den har bland annat gjort det enklare för Swedavia att underhålla och uppdatera sin nätverks- och IT-infrastruktur.

– Vi har en helhetsaffär med Cygate som driftar hela vårt nätverk. När vi vill utveckla något har vi både nätverkstekniker och utrustning från Cygate, säger Niclas Funckert som är leveransledare för telekom på Swedavia.

Enkla attestflöden ett krav

Eftersom Swedavia är ett statligt bolag som måste följa lagen om offentlig upphandling, ställs vissa krav i deras avtal om vilka egenskaper de förväntar sig från sina leverantörer. En av de saker som är viktiga för Swedavia är enkelhet i attestflöden, vilket är en av styrkorna med att använda Cystore.

– Vi attesterar varje beställning som görs för att få kontroll över utrustningen som köps in. Men i stället för att kontrollera varje enskild sak kan teknikern som ska utföra arbetet plocka ihop utrustning i ett paket och beställa det, och sedan kan en leveransledare hos oss kolla igenom och attestera, säger Niclas Funckert, och fortsätter:

– Tekniker ute på plats tar reda på vad som behövs, i stället för att beställa via oss. Det är mycket enklare att de plockar ihop utrustningen själva och vi attesterar. Vi får bättre kontroll på budget, samtidigt som teknikern har koll på att tekniken blir rätt, säger Niclas Funckert.

Utrustning beställs i paket

På så sätt blir processen mycket enklare, eftersom all utrustning som krävs vid en specifik installation kan beställas på en gång.

– Det börjar med att vi har ett case, exempelvis att sätta upp ny switch i en byggnad. Då behövs en switch, sfp:er (small form-factor pluggable transceiver), lite kraftaggregat och så vidare. Då har vi förpaketerat det som vi vet behövs i ett switchpaket med ett visst antal portar och slipper sitta och plocka alla delar man behöver för installationen, säger Niclas Funckert, och fortsätter:

– Teknikern går in i Cystore och lägger paketet i varukorgen, klickar på beställ och så hamnar det hos oss som beställare av uppdraget. Vi kontrollerar vad som beställts, attesterar och skriver var vi vill lägga den i våra kostnadsuppgifter. Vi kan sedan följa upp i vår orderhistorik, se när paketet levererades, vem som beställde, ordernummer och så vidare.

Lätt att komma åt specifikationer

En annan fördel med Cystore är att Swedavia snabbt kan få fram uppgifter om den befintliga utrustningen, exempelvis dimensioner eller strömförbrukning. Det sparar tid jämfört med att behöva gå in på varje enskild tillverkares hemsida och leta efter uppgifterna.

– Det är enkelt för oss att gå in och kolla på utrustning vi har i vårt sortiment, se hur mycket utrymme som krävs för att installera switch eller hur stor PoE-budget (Power over Ethernet) som finns, säger Niclas Funckert.

Tidigare webbshop svårnavigerad

Den tidigare versionen av webbshoppen var mer svårnavigerad och bestod bara av rubriker samt en kortare text om varje produkt. En enkel sak som att ha bilder på produkterna gör stor skillnad för tydligheten och enkelheten i beställningsprocessen. För Swedavia passar Cystore väl in i arbetsflödet och i nuläget finns det inget som Niclas Funckert vill ändra på.

– Vi har våra produktpaket med switchar som Cygate paketerar ihop som funkar bra för oss. Det sker ju en ständig teknisk uppdatering med nya modeller, men då är det bara att uppdatera paketen, säger han.

 

Fakta om Swedavia

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela landet. Deras roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Företaget är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt
5,5 miljarder kronor per år och har 2 800 medarbetare.


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: