Så blev järnhandeln virtualiserad - Cygate
Cystore

Så blev järnhandeln virtualiserad

Företag i alla storlekar har nytta av en modern IT-infrastruktur – och i dag finns inga hinder för att skaffa sig tillgång till den. Flinks Järn är ett medelstort B2B-företag som nu ställer om till en centraliserad och virtualiserad miljö.

Företag i alla storlekar har nytta av en modern IT-infrastruktur – och i dag finns inga hinder för att skaffa sig tillgång till den. Flinks Järn är ett medelstort B2B-företag som nu ställer om till en centraliserad och virtualiserad miljö. Fördelarna är både lägre kostnader och ett mer flexibelt IT-stöd för verksamheten.

Järnhandelsgrossisten Flinks Järn ingår i Flinks-Lundqvistkoncernen som har tio snabbgrossar i Stockholmsområdet med enbart yrkesfolk som kunder. Snabba, säkra leveranser och ett brett sortiment med över 20 000 lagerförda artiklar ingår i framgångsreceptet. Koncernen har en gemensam administration och en stor del av verksamheten och försäljningen är beroende av att den kan leverera ett effektivt it-stöd.

Utöver de tio snabbgrossarna, butikerna som svarar för ungefär 90 procent av försäljningen, tar Flinks emot order via telefon, mail och en webbshop. Allt sker med stöd av affärssystemet Pengvin, som är inriktat på handelsföretag med artikelintensiv verksamhet.

För ett par år sedan stod det klart för Flinks att det var dags att modernisera koncernens it-miljö. Det var nödvändigt att bygga en ny struktur för att kunna dra nytta av alla de framsteg som tekniken tillät. De befintliga servrarna – totalt omkring 20 till antalet – i företagets datacenter och filservrar som var utplacerade i Flinks butiker och kontor på tio platser i Stockholmsområdet, skulle bytas ut mot en centraliserad lösning med enbart virtuella servrar.

– Vi hade ett mål och visste ungefär vad vi ville. Först och främst handlade det om att ersätta de fysiska servrarna med virtuella. Men det var inte självklart hur lösningen skulle se ut, till exempel hur man bäst kopplar serverklustret till lagringsnätverket. Vi bjöd därför in flera leverantörer att komma med förslag, säger Erik Carlsson, it-tekniker på Flinks Järn.

Hösten 2012 drog projektet igång och efter utvärdering och upphandling fick Cygate uppdraget att stötta Flinks Järn med övergången. Det omfattar allt från leverans och driftsättning av produkterna som ska ingå i den nya miljön till löpande support när allt är igång. Men kanske viktigast: redan innan de avgörande besluten fattades om hur den nya itmiljön ska se ut har Cygate haft en central roll som rådgivare. Då har det handlat om att se till behoven och översätta dessa till krav på den tekniska lösningen.

– Flinks är en bra förebild för många företag på det sätt som de närmar sig it så prestigelöst. Det är it som stöd för verksamheten i vardagen som är det viktiga här – tekniken har inget värde i sig, säger Henrik Lorendahl, it-arkitekt på Cygate.

Testat och klart genom VSPEX

Lösningen som Flinks valde utgår från vspex, en referensarkitektur för virtualiserade datacenter där alla komponenter har testats tillsammans i förväg. vspex innebär att man standardiserar it-miljön väldigt strikt i sitt datacenter, på samma sätt som många organisationer sedan länge gör på användarsidan, samtidigt som den gör det möjligt att blanda produkter från olika leverantörer, emc, vmware, Citrix, hp och Microsoft, med flera.

Fördelen är att man kan få en lösning med önskade egenskaper och tillräcklig kapacitet utan att behöva lägga stora resurser på integration, tester och utvärdering. Det som krävs är att man kan kartlägga sina behov tydligt så att dessa kan översättas till en lämplig, färdigpaketerad lösning.

– Vinsten med en referensarkitektur är att man kan dra nytta av det arbete som leverantörerna redan lagt ned på att testa alla komponenter. vspex lämnar därför inte mycket utrymme för anpassningar till varje installation, menar Henrik Lorendahl.

Flinks är nu tillsammans med Cygate mitt uppe i arbetet med att bygga upp en ny servermiljö med kluster, kopplat till ett lagringsnätverk (san). Applikationer och tjänster flyttas successivt över till servermiljön, med bland annat Cisco ucs rackservrar och Nexus-switchar och Microsofts Hyper-V för virtualisering.

– Vi har räknat på investeringen och kommit fram till att det blir billigare över tid. Vi sparar på att gå ned till ett mindre antal fysiska servrar och på lägre kostnader för lokaler, el och kyla, säger Erik Carlsson.

Ytterligare fördelar är att det blir smidigare att arbeta i en virtuell miljö med centraliserad drift. Med centraliserad drift behövs inte lika många besök på plats för installation och service. Virtualiseringen gör det också snabbare att ställa om och få igång nya servrar och nya tjänster.

Resan till den nya strukturen har planerats under lång tid och ska vara helt slutförd innan årets slut. Cygate har haft en roll som leverantör av hårdvara, inklusive ansvar för driftsättning och konfigurering och kommer även framöver att svara för support.

Det nya serverklustret ska fungera tillsammans med det befintliga lagringsnätverket med utrustning från emc och med nätverket som byggts ut med nya Cisco Nexus-switchar. Den kanske största uppgiften är dock att ta hand om migreringen av de gamla servrarna över till den virtualiserade driftmiljön, ett arbete som sker stegvis för att allt ska flyta så smidigt som möjligt.


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: