Cystore

Rikshems helhetssatsning

Rikshem gör byggnader mer effektiva och hållbara

Rikshem har tagit ett helhetsgrepp gällande digitalisering av sina fastigheter. Genom att ha uppkopplade fastigheter och hem trivs hyresgästerna bättre, driften effektiviseras och miljöpåverkan minskas. Det ger dessutom en frihet och en överblick.

– Vi vill förvalta våra fastigheter proaktivt och öka kundnöjdheten hela tiden. För att lyckas med det måste vi ha koll på hur våra fastigheter mår och det är det som är målet med den här satsningen, säger Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem.

Uppkopplat och smart

En viktig del av projektet är ett öppet fibernät där alla hyresgäster själva får möjligheten att välja internetleverantör, samt kvalitativ uppkoppling av fastigheternas underdriftcentraler och dess driftsystem. Dessutom kommer sensorer att installeras i lägenheterna. Detta innebär att Rikshem på sikt kan monitorera temperatur och luftfuktighet i byggnaderna för att möjliggöra ett gott inomhusklimat för hyresgästerna. All information som sensorerna i fastigheterna samlar in visualiseras i en IoT (Internet of Things)-plattform.

– Genom att koppla upp vill vi också få ut bättre data ifrån våra fastigheter för att kunna styra och effektivisera våra fastigheter på ett mer resurs- och energieffektivt sätt. Dessutom börjar vi mäta temperatur och fukt individuellt i alla våra lägenheter, på så sätt blir vi mer proaktiva i stället för reaktiva, säger Lena.

Digitaliseringen på Rikshem

Rikshem nyttjar digitaliseringen som medel för att nå sina mål, för att driva bolaget vidare. Digitalisering handlar om teknik, människa och utveckling, att skapa en upplevelse.
Lena poängterar dock vikten av samarbete, samarbete på jobbet, mellan fastighetsbolag och även samarbete med andra branscher.

– Oavsett vilken bransch du arbetar i behöver du även ta vara på resurser och se till vem som gör vad bäst och sedan prioritera. Engagera, skapa, styr och tillvarata tillsammans för att skapa bästa möjliga effekt, lägger Lena till.

Förändrat fokus

Tidigare var det mest prat om yta och kvadratmeter i fastighetsbranschen. Nu har fokus ändrats och handlar mer om hyresgästen, människan, att kunna skapa en upplevelse och nöjdhet för kunden.

– En smart fastighet är en fastighet som ger oss full kontroll på hur den mår, går och står, en fastighet som våra hyresgäster har alla förutsättningar att må bra av och leva i, säger säger Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem, säger Lena

På Connect to IT Live berättade Lena Franzén Lindfors, chef för digitalisering på Rikshem om fastighetsbolagets helhetssatsning på fastighets-IT. Se hennes hela hennes presentation här

Rikshems helhetssatsning

Som en av Sveriges största privata fastighetsbolag med över 30000 lägenheter har Rikshem en djupare förståelse för fördelarna med digitalisering. För att maximera dessa nyttan fokuserar de på:

  • Öppen Fiber
    För att kunna erbjuda lägenhetsinnehavare de bästa digitala upplevelser rullar Rikshem ut öppen fiber som gör att de kan välja TV och Internet.
  • Fastighets IT
    Rikshem skapar nu en enhetlig och integrerad lösning för att sy ihop all fastighets IT, nätverk och hanteringen av systemen. Syftet är att minska attackytorna på fastighetens olika IT-system samtidigt som Rikshem får kontroll på vilka enheter som använder nätverket och hur dessa får kommunicera externt och internt.
  • Sensorer i lägenheterna
    Rikshems alla 30000 lägenheter ska få sensorer för att kunna hantera temperatur och fukt. Datan från dessa samlas in och ger Rikshem möjlighet att agera proaktivt. De öppna APIerna möjliggör att även kunna integrera med andra öppna system.

Rikshem äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF. Läs mer på rikshem.se