Region Uppsala framtidssäkrar med Cygates kommunikation som tjänst - Cygate
Cystore

Region Uppsala framtidssäkrar med Cygates kommunikation som tjänst

Under de kommande åren står den svenska offentliga sektorn inför genomgripande förändringar, där digitalisering är en central drivkraft. När Region Uppsala under 2016 upphandlade ett nytt avtal kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen och att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Region Uppsala (tidigare Landstinget i Uppsala län) ombesörjer hälsovård, tand- och sjukvård för drygt 360 000 invånare samt länstrafiken. Inom ramen för Region Uppsalas uppdrag finns också ett övergripande ansvar för regional utveckling.  Den viktigaste vårdinrättningen för regionens medborgare, Akademiska sjukhuset i Uppsala, har fler än 8 000 anställda och 1 100 vårdplatser. Utöver detta hanterar Akademiska också olika former av specialistvård för patienter från hela Sverige, och omfattande klinisk forskning i samarbete med Uppsala Universitet. Detta leder givetvis till en hög arbetsbelastning för den personal som arbetar med medborgarkontakter, både lokalt och nationellt, och effektiva, driftsäkra och enkelt underhållna kommunikationslösningar är av hög prioritet för regionens verksamhet.

Kommunikationssystem med patientsäkerhet

När Region Uppsala år 2016 upphandlade kommunikation som tjänst föll valet på Telia och Cygate, med en kundplacerad Mitellösning placerad i Region Uppsalas privata moln.

Jan Asklöf

– Upphandlingen vilade på tre pelare, mobilitet, tillgänglighet och robusthet. Ett viktigt fokus för vår del var att kunna använda mobila tjänster på ett framtidssäkrat sätt, i en miljö där fasta telefoner blir allt mindre vanliga och många sällan befinner sig vid ett skrivbord. Framför allt är kommunikationssystemet en fråga om patientsäkerhet, så kraven på driftsäkerhet och redundans är höga, berättar Jan Asklöf, Telechef vid Region Uppsala.

Skapa ett robust och tillförlitligt system

Implementeringen inleddes i september och den nya växelinfrastrukturen och callcenterplattformen driftsattes i början av mars 2017. En nyckel till att skapa ett mer robust och tillförlitligt system var att minska den fysiska utrustningen. Exempelvis gick Region Uppsala i stor utsträckning över till IP-telefoni och mobila anslutningar och antalet platser där det finns fysisk hårdvara kunde minskas från 16 till fyra. Detta gör det enklare att underhålla och övervaka systemen.

I det inledande skedet är användargränssnittet till stor del sig likt, ett medvetet val för att underlätta övergången till den nya plattformen för de som använder den inom olika verksamhetsområden med högt kommunikationstryck, som vård, tandvård och länstrafik.

En konkret strategi för framtidens vård

Vi har framtidssäkrat systemen men lägger på ny funktionalitet gradvis för att förenkla övergången. Vi vill att användarupplevelsen ska vara så lik den tidigare som möjligt under en övergångstid för kundtjänst- och supportpersonal. Men självklart ser vi många möjligheter att dra nytta av det nya systemet. Exempelvis kommer vi att framöver kunna styra köer och hänvisningar av ärenden på ett helt annat sätt. ’Skill-based’ så att rätt person får rätt ärenden i rätt ordning, säger Jan Asklöf.

I ett längre perspektiv ger plattformen också Region Uppsala möjlighet att lägga upp en konkret strategi för framtidens vård.

Säkra, tillgängliga och tillförlitliga lösningar

– Det som är på stark frammarsch och som vi säkert kommer att se mer av framöver är olika former av digitaliserad vård på distans, exempelvis konsultation och undersökningar av patienter över videosamtal. Med säkra, tillgängliga och tillförlitliga lösningar av det här slaget kan man både förbättra patientupplevelsen – man kan få hjälp utan att tvingas till långa resor och väntetid – och minska samhällsomkostnaderna. Det finns ett mycket starkt fokus på e-hälsa i hela regionen och vår strävan är att utveckla nya sätt att möta patienten. Att möjliggöra det är något som vi på sikt kan se det här avtalet som en del av, säger Jan Asklöf.

 

Intresserad av fler liknande case?

Fyll i din e-postadress nedan så skickar vi ut nya och liknande kundcase direkt till dig när de publiceras – rykande färska!