Redo för virtuella skrivbord - Cygate
Cystore

Redo för virtuella skrivbord

Att STF har en utspridd verksamhet är något av en underdrift. Större delen av personalen finns i fjällvärlden, många av dem i väglöst land.

Att STF har en utspridd verksamhet är något av en underdrift. Större delen av personalen finns i fjällvärlden, många av dem i väglöst land. Hur går det ihop med planerna på att införa ”virtuella skrivbord”, VDI, det mest centraliserade av alla tänkbara sätt att bygga IT-infrastruktur? Tack vare ett särskilt analysverktyg har STF i förväg fått veta att det går alldeles utmärkt.

Svenska Turistföreningen, STF, har totalt cirka 200 it-användare. Av dem arbetar cirka 40 vid huvudkontoret i Stockholm och övriga över hela landet, med tyngdpunkten på de tio fjällanläggningar som stf driver, från Grövelsjön i Dalarna till Abisko längst i norr. stf driver också fyra egna vandrarhem, medan det stora flertalet av de över 300 vandrarhemmen som har STFs skylt drivs på franchisebasis. stf kör i stort sett alla sina it-system centralt. De viktigaste är webbplatsen med bokningsportalen och ett skräddarsytt verksamhetssystem från Multisoft, som hanterar en mängd funktioner från ekonomi till medlemsregistret. Användarna sitter i en traditionell Windowsmiljö. Det är längs det spåret som stf nu vill gå vidare, med planer på att även virtualisera användarmiljön genom skrivbordsvirtualisering (vdi). vdi är en mjukvarulösning som innebär att användarmiljön inklusive applikationerna som ingår är helt åtskilda från användarens pc eller annan enhet som de kör. – Vi ser att det finns stora vinster och fördelar med virtuellt skrivbord. Installation och support förenklas genom att vi slipper en komplex miljö hos användarna och backup blir otroligt mycket enklare, säger Paul Hessler.

case-stf-2När stf köper datorer i dag är det mycket som ska installeras och inställningar som ska läggas på. Med vdi kan man istället skapa en ”image” med all mjukvara som i princip är komplett. – Det underlättar enormt, inte minst hanteringen av mjukvaruuppdateringar som ständigt kommer. Dessutom får vi en byod-lösning (”bring your own device”) så att säga på köpet, säger Paul Hessler. Med vdi går det utmärkt att jobba med sin egen dator eller surfplatta eftersom den bara används som ett gränssnitt mot den centrala miljön, som är kontrollerad och säker.

Verktyg testar förutsättningarna

Ett viktigt led i förberedelserna för att införa vdi hos stf är att Cygate har använt ett särskilt verktyg från Liquidware Labs, kallat Stratusphere fit. Det mäter och loggar en rad olika uppgifter om prestanda på olika nivåer i it-infrastruturen, inom nätverk, applikationer, användare, datacenter och lagringssystem. Ett 100-tal klienter runt om i organisationen har ingått i testerna. – Vi fick svaret att vi är redo för vdi. Mätningarna på våra klienter visar att det kommer att fungera på samtliga. Det som skulle kunna ställa till problem är om vi börjar använda ännu tyngre applikationer, exempelvis Cad. I dag har vi mest standardapplikationer och det visade sig att Internet Explorer är den som tar mest Processorkraft, säger Paul Hessler. När användarna ständigt jobbar mot de centrala servrarna kan det bli lite segare, men samma slags förbindelser på 2 eller 4 Mbit/s som stf har i dag ska räcka, även om det kan bli fråga om en del uppgraderingar. stf använder Telias DataNet-tjänst som i dag når alla anläggningar. Tidigare användes satellitlänkar till avlägsna platser som Kebnekaise fjällstation. Sedan ett par år använder stf ip-telefoni och DataNet är nu bärare också för rösttrafiken, en krävande tillämpning som tjän-sten också visat sig hantera bra.

Underlättar planering för VDI

Analysen från Stratusphere fit innehåller bland annat detaljerade rapporter om applikationernas och användarnas behov av nätverk, lagring, processorer, minne och andra datorresurser. Informationen som samlas in ger tydligt besked om vilka datorer, applikationer och servrar som är redo för en övergång till vdi, och pekar även ut de som inte är det. Genom att testa miljön i förväg blir övergången till vdi bättre planerad så att man kan undvika negativa överraskningar, samtidigt som arbetet går snabbare.

case-stf-1Som en del av analysen genomförs också en automatisk inventering av alla installerade applikationer, uppgifter som sedan jämförs med den verkliga användningen – något som kan ge besparingar genom att ta bort applikationer som inte behövs. Nästa steg för stf är självklart att införa vdi, där man valt vmwares lösning View. Målet är att alla de 200 användarna ska köra helt virtuellt i slutet av nästa år. – Det vi har sett av View med det virtuella skrivbordet är väldigt snyggt. Med Cygates hjälp ska vi börja med en liten testmiljö med cirka 10 användare. Vår tanke är också att inte köra all it inom huset utan köpa mer som tjänster istället, säger Paul Hessler.

Offline-lösning behövs

STF har redan ett antal tunna klienter som man kan behålla och fortsätta använda ungefär som tidigare. För pc-användarna är det bara att rensa hårddisken och starta om dem som tunna klienter. Men för användare som kör på distans från bärbara enheter är vdi inte lika enkelt; konceptet bygger ju på att alla enheter ständigt är uppkopplade. Då behövs en offline-lösning med en lokal klient där hårddisken utnyttjas och som också kan synka data när man är uppkopplad igen. stf planerar därför att utrusta flera medarbetare med vmwares offline-lösning, som också blir ett slags reservsystem. stf behöver göra en del investeringar för att införa vdi. vdi innebär att datakraft och lagring flyttas från klienterna till den centrala miljön och där ska nya servrar för vdi-lösningen installeras, med mycket arbetsminne tillsammans med snabba ssd-diskar. Den befintliga servermiljön påverkas inte. stf kan fortsätta köra med sina befintliga applikationsservrar och lagringssystem, som senast byttes ut förra året i samband med övergången till en virtualiserad servermiljö.


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: