Cystore

Kristianstad kommun

Kristianstad kommuns förberedelser för digitala nationella prov

Under 2023 kommer de första digitala nationella proven att genomföras. Digitaliseringen av nationella prov är ett av de största förändrings- och utvecklingsarbeten som genomförts i det svenska skolväsendet. Alla skolor måste ha de tekniska förutsättningarna på plats för att kunna genomföra proven.

2023 införs digitala nationella prov

I Kristianstad kommun kom man tidigt i gång med arbetet att förbereda sig för omställningen. Sedan fyra år tillbaka har man ett samarbetsavtal med Cygate som bistår med allt som handlar om nätverkskommunikation och säkerhet. Från början handlade det mycket om att se till att wifi fanns tillgängligt, men med tiden ökade kraven på viktiga faktorer som kapacitet, tillgänglighet och säkerhet.

Planering och förberedelser

Tillsammans med Cygate är planerande, genomförande och test samt utvärdering av nätverk och driftsäkerhet inför 2023 i full gång.

 

Pierre Andersson och Claes Brusefält

Samarbete och dialog

I Kristianstad får alla elever från åk 4 en egen Chromebook och med tanke på att kommunen har 100 förskolor och skolor är det av yttersta vikt att föra en löpande dialog med skolan för att se till att lösningarna blir hållbara och kostnadseffektiva. En annan viktig aspekt i det här projektet är att det är kommunens IT-enhet som är uppdragstagare, men det är skolan som är uppdragsgivare vilket ytterligare ökar kraven på samarbete och dialog.

Nya krav

Och när vi pratar om kravspecifikationer; vilka krav ställs på lärare och elever? Hur säkrar man upp att nätverk, tjänster och infrastruktur är stabila och har kapaciteten som krävs för att leverera en säker miljö? Hur ser man till att bistå med visibilitet och spårbarhet vid utredning om eventuellt fusk? Kraven på enheterna, uppkoppling, säkerhet, nätverk och samarbete med skolorna ökar enormt för kommunerna.

I den här filmen ser vi Pierre Andersson, IT-arkitekt Kristianstad kommun samtala med Claes Brusefält, specialistsäljare på Cygate om utmaningarna och lösningarna kommunen arbetat med.

Tips från Pierre

Pierre Andersson, IT-arkitekt på Kristianstads Kommun, har förberett för hur kommunen ska kunna hantera digitala nationella prov. Det ska vara smidigt och säkert att koppla upp sig för att kunna genomföra proven. Det handlar om att hantera nya krav på teknik och tekniska kunskaper, men även om mjuka värden som att samarbeta. Här ger han sina tips till Sveriges kommuner och skolor infor digitaliseringen:

  1. Driftsäkerheten, kontrollera uppkopplingen – inventera
  2. Kontrollera statusen på befintliga uppkopplade enheter.
    Är de framtidssäkrade?
  3. Hur ska användarnas identifiering ske och lagras vid inloggning i systemen
  4. Samarbeta med skolsidan