Köpings invånare har bredband och TV dygnet runt
Cystore

Köpings Kabel TV ser till att kommunens invånare har bredband och TV dygnet runt

Efterfrågan på abonnenter och anslutningar har ökat dramatiskt i Köpings- och Kungsörs Kommun. Användarna är mer uppkopplade och efterfrågar högre tillgänglighet och mer bandbredd. Köpings Kabel TV AB har ett starkt varumärke och verkar lokalt i Köping vilket är en bidragande anledning till att många väljer dem som leverantör.

– Vi finns där våra kunder finns vilket är en enorm fördel när det handlar om att kunna erbjuda den bästa servicen. Vi ser en tydlig ökning av kapacitetsbehov, främst beroende på att fler och fler väljer att konsumera allt mer rörlig bild via nätet. Tillgängligheten och driftsäkerheten blir allt viktigare i takt med att vi lever våra liv mer och mer uppkopplade, säger Daniel Nordqvist, CTO på Köpings Kabel TV och fortsätter:

-För bara några år sedan kunde vi bli nedringda om en tv-kanal slutade fungera. Det händer inte nu för tiden, däremot är det nästintill katastrof om bredbandet slutar fungera.

Från behovsanalays till drift

Cygate har bidragit med en behovsanalys hos Köpings Kabel TV, gett förslag på lösning och produkt, gjort teknisk design, leverans, installation och driftsättning, det vill säga varit med i hela kedjan för att optimera lösningen.

-Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att vara med och utveckla Köpings kabel TV bredbandsplattform för att möta de ökade kraven, säger Per Gustavsson, Specialistsäljare Stadsnät på Cygate.

Utöka kapaciteten vid efterfrågan

Köpings kabel TV ser stora fördelar med att kunna gå över till EuroDOCSIS 3.1* som är den nya standarden inom bredbandsteknik på kabel-TV som ger möjlighet att utnyttja befintlig infrastruktur effektivare och erbjuda bättre prestanda och mer bandbredd till abonnenterna. Detta möjliggörs med hjälp av en ny plattform från tillverkaren Cisco som heter cBR8* och som representerar en helt ny generation CMTS*.

– Vi ser även stor potential i att kunna använda Cisco cBR8 i kombination med Remote PHY*som kommer att ge oss bättre möjligheter att leverera utökad kapacitet vartefter behovet uppstår, säger Daniel och tillägger:
– Det känns som att Cisco cBR8 uppfyller alla våra önskemål om både skalbarhet, driftsäkerhet och kapacitet under överskådlig tid.

Stabila och snabba bredbandstjänster

Satsningen på den nya plattformen handlar initialt om att lyfta Köpings Kabel TVs bredbandsplattform till en bättre och mer modern teknisk plattform. Kunderna kommer att kunna erbjudas snabbare och stabilare bredbandstjänster samtidigt som Köpings Kabel TV kan bygga bort enstaka så kallade ”flaskhalsar”. Fördelarna låter inte vänta på sig.

-Vi är under pågående migrering till cBR8 men kan redan nu se att vi erhållit mer kapacitet med den nya CMTS:en, säger Daniel Nordqvist, CTO på Köpings Kabel TV.

Koaxialkabeln kan leva och nyttjas

– Genom investeringen i Ciscos nya plattform säkerställer vi att även kunderna med koaxialkabelnät kan få sina behov tillgodosedda.  cBR8 hjälper oss att, parallellt med vår fiberutbyggnad, fortsätta leverera förstklassiga bredbandstjänster även via koaxialkabelnätet. cBR8 är ytterligare ett bevis för att koaxialkabeln är långt ifrån död, avslutar Daniel Nordqvist, CTO på Köpings Kabel TV.

 

*Vad betyder förkortningarna? 

DOCSIS 3.1 är en ny standard inom bredbandsteknik på kabel-TV som ger möjlighet att utnyttja befintlig infrastruktur effektivare och erbjuda mer bandbredd till abonnenterna

CMTS står för Cable Modem Termination System och är en centralt placerad utrustning som hanterar abonnenternas bredbandsuppkopplingar via kabel-TV nätet mot Internet. 

cBR8 är en produkt från Cisco som representerar en helt ny generation CMTS. cBR står för Converged Broadband Router och är en central utrustning i operatörens nät som hanterar olika accessmetoder med både koax- och fiber kabel.

Remote PHY är en ny teknik för att minska drift- och underhållskostnaderna för kabel-TV baserade bredbandsnät genom att transportera kabelmodemens datatrafik över IP Ethernet baserade länkar istället för separata kabel TV nät. Fastighetsägaren behåller kabel-TV koax nätet i fastigheten för anslutning av abonnenterna men vi transporterar sedan all trafik till den centrala CMTS:en över IP Ethernet nät. Denna teknik ger både stabilare uppkopplingar samt minskar drift och underhållskostnaderna för stam- och distributionsnäten.

FTTH står för Fiber To The Home, det vill säga fiberkabel ända in till abonnenten.

 

Köpings Kabel TV

Köpings Kabel TV är bredbandsleverantör till Köpings- och Kungsörs Kommun och täcker ca 36 000 invånare. Köpings Kabel TV tillhandahåller bredband och TV tjänst till ca 10 000 abonnenter.

Köpings Bostads AB insåg redan i mitten av 1980-talet att bolagets hyresgäster borde ges möjlighet att ta del av de nya satellitkanaler som då började distribueras via olika kabel-TV-nät. I samråd med kulturnämnd och kommunstyrelse, beslöt man att i egen regi bygga det kabel-TV-nät som därefter byggts ut till ett komplett stadsnät. Till skillnad mot flertalet stadsnät i landet har Köpings stadsnät byggts utan vare sig kommunala-, statliga-, eller EU-medel.

Successivt har också ett stort antal privata hyresvärdar och villaägare anslutits till Köpings stadsnät och Köpings Bostads AB beslöt år 1991 att överföra hela verksamheten till ett helägt dotterbolag och Köpings Kabel-TV AB bildades.

 

Nuläge

  • Köpings Kabel TV tillhandahåller bredband och TV tjänst till
    ca 10 000 abonnenter
  • Kraftig ökning av antalet nya abonnenter & anslutningar

Utmaning

Möta kraven från användarna på både bandbredd och tillgänglighet som ökar konstant

 

 

Lösning

Uppgraderade sin centrala plattform som ansluter invånarna mot internet till Ciscos nya flaggskepp cBR8 CMTS

 

Resultat

  • Möjlighet att leverera mer total bandbredd på befintlig infrastruktur
  • Högre drifttillgänglighet och lägre driftkostnader

 


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: