Cystore

IP Fabric

Paradigmskifte för nätverksövervakning och administration

Cygate får en tydlig bild av kundens komplexa nätverksmiljö med hjälp av IP Fabric. Läs mer om hur en smart lösning som ger koll på nätverket bidrar en säkrare drift och låter våra tekniker fokusera på det proaktiva arbetet.

Utmaning 

Med hårdvara från flera olika leverantörer, och en komplex nätverkstopologi, behövde teamet på Cygate en lösning som skulle ge dem en global och tillförlitlig vy över södra Sveriges sjukvårdsaktörers nätverksmiljö. Utan rätt verktyg skulle jobbet vara tidsödande och det skulle krävas personal med lång erfarenhet för att sköta nätverket och leverera enligt avtalet.  

Lösning 

Cygate använder IP Fabrics lösning för att få en tydlig överblick av nätverkstopologin och det fungerar som en komplett datakälla för nätverkskonfiguration och status. Ett lättanvänt grafiskt gränssnitt visualiserar nätverkstopologin på ett sätt som är begripligt även för tekniker som är nya på jobbet, och det hjälper dem att snabbt komma ur startblocken när SLA-klockan tickar. Sammanfattningsvis fungerar IP Fabric som ett skyltfönster som på ett enkelt sätt visar alla aspekter av nätverket. Det ger teknikern möjligheten att arbeta med nätverket på ett proaktivt sätt.  

Säkra dataströmmar i nätverkets artärer 

Precis som alla organisationer som skyfflar stora mängder data är nätverksinfrastrukturen avgörande för sjukvårdsaktörerna i södra Sverige. Röntgenbilder, journaler och infusionspumpar förutsätter att nätverket transporterar data på ett snabbt och säkert sätt. Sjukvårdsaktörerna är många till antalet, och finns på ett stort antal olika platser, och nätverkstopologin är komplex med hårdvara från många leverantörer.  

IP Fabric gör det möjligt för Cygates tekniker att titta på hela nätverket i samma fönster, snarare än att behöva titta på komponenter från olika leverantörer separat

”Det är ett paradigmskifte att ha en intuitiv vy där vi kan se hur alla delar i nätverket är kopplade. Alla komponenter är visualiserade och vi kan se hur datan flödar genom nätverket. I stället för att behöva scanna webben och skapa rapporter manuellt får vi dem automatiskt vilket sparar oss cirka hundra timmar per år”, säger Henrik Thiman, Account Manager at Cygate. 

 

 Verktyget kan visa en modell av hela nätverket med alla dess lager och gör det möjligt att jämföra aktuellt läge med önskat läge. Det låter teknikerna arbeta på ett mer proaktivt sätt med nätverksadministrationen och att lösa problem innan de uppstår eller orsakar störningar i driften.  

En tydlig bild av en komplex topologi 

 Det blir enkelt att felsöka tack vare att hela topologin visas på en övergripande nivå och att teknikern enkelt kan komma åt all data som visar hur nätverket mår.  

”Felsökning kan vara en tidskrävande uppgift. Även om du vet vad som inte fungerar kan det vara svårt att härleda varför och vad som orsakar problemet. IP Fabric pekar automatiskt på störningar och möjliga orsaker vilket gör det enkelt att komma till roten av problemet. Det händer saker varje dag och när SLA-klockan tickar gäller det att dra rätt slutsatser snabbt. Vi uppskattar att det sparar oss en timme per incident”, säger Henrik Thiman.  

Med hjälp av en vy som ger en komplett bild över hur nätverket fysiskt är sammankopplat är det enklare att göra förbättringar som syftar till att förhindra och förkorta nertid. När förändringarna är implementerade får teknikern en bild av det nya nuläget och kan verifiera funktionaliteten via IP Fabric

”När vi kan säkerställa att de ändringar vi har gjort i nätverket fungerar som avsett minskar risken för negativa konsekvenser vid uppdateringar.  Vi uppskattar den årliga besparingen för att övervaka och administrera 100 fysiska platser till cirka 80 timmar.”

Konstruktiv problemlösning 

Att rekrytera och behålla IT-kompetens blir allt svårare och ett verktyg som gör det möjligt för tekniker med kortare erfarenhet att göra jobbet underlättar kompetensförsörjningen. IP Fabrics lösning tar något som är otroligt komplext och omvandlar det till en bild som nästan vem som helst kan förstå. Dessutom blir det roligare och mindre stressigt att vara tekniker: Snarare än att jaga orsaken till problem så kan de lägga sin tid på att lösa dem

”IP Fabrics verktyg är som en brandbil som varje gång snabbt låter oss ta oss fram till platsen där problemet finns. När någonting händer är den redo för oss att hoppa ombord och visa oss vart det brinner. ”

Kontakta oss idag, få bättre IT imorgon.