HAR EN LITEN KOMMUN RÅD ATT VARA SMART ELLER RÄTTARE SAGT - HAR DE RÅD ATT INTE VARA DET? - Cygate
Cystore

HAR EN LITEN KOMMUN RÅD ATT VARA SMART ELLER RÄTTARE SAGT – HAR DE RÅD ATT INTE VARA DET?

Mönsterås är en liten kommun belägen i Kalmar län i sydöstra Sverige. I kommunen bor det drygt 13.000 invånare. Deras IT-avdelning är liten men normalstor sett till kommunens storlek men det är en stor utmaning för dem att hantera hela deras IT.

Kommunens verksamhet och invånare ställer allt högre krav på kommunens tjänster:

  • Tillgängliga 24/7 alla dagar på året
  • Säkerhet- säkerställa individens information och integritet
  • Ligga i framkant: Kunna använda den senaste tekniken för att nyttja kommunens tjänster. Allt från att ansöka om tjänster till att söka information och statistik om kommunens verksamhet och sig själv som individ.

Med dessa krav ökar komplexiteten, ger färre resurser till att leverera olika nya initiativ, ställer högre krav på kompetens och kompetensutveckling samt driver kostnad.

SÄTTET ATT HANTERA ÖKADE KRAV FRÅN INVÅNARE

Det finns flera sätt att hantera dessa utmaningar menar Fredrik Fridell som ansvarar för Mönsterås kommun från Cygate.

För det första behöver kunden tänka smart; det vill säga att inte sprida ut nätkomponenter utan hålla sig till en och samma tillverkare. Kunden har sedan ett antal år tillbaka valt att i huvudsak använda Cisco som leverantör för deras infrastruktur. På så sätt håller kommunens verksamhet nere komplexiteten och underlättar kompetensförsörjningen genom att använda samma leverantör för både nätverk, trådlöst, brandväggar och Hyperflex (server/lagring).

För det andra behöver kunden skapa partnerskap med någon de kan lita på och som kan guida dem i både strategiska och operativa frågor. Mönsterås och Cygate har ett långt samarbete tillsammans där vi jobbar för att alltid vara nära till hands med både lokala konsulter och centrala resurser.

För det tredje gäller det att stimulera och motivera medarbetarna att med hjälp av ny teknik ta sig an framtidens utmaningar i kombination med att hitta smarta lösningar för att minska komplexitet, förenkla change management och minska kostnader, både direkta och indirekta ( t.ex arbetstid).

MÖNSTERÅS BERÄTTAR SJÄLVA

”Vi har lagt grunden för att kunna använda nästa generations teknik genom vårt val av en samlad infrastruktur hos Cisco. Genom central administration och automation både underlätta och samtidigt bibehålla kraven på tillgänglighet, kontroll och säkerhet. Användandet av mallar och att segmentera verksamheten/applikationer gör att vi kan bygga en effektiv och samtidigt säker infrastruktur.”. Torbjörn Andersson, Mönsterås