Cystore

Haldor värdesätter trygg tekniklösning och gott samarbete

Haldor är en digital innovatör i utbildningsbranschen med huvudkontor i Sundsvall. De brinner för att underlätta vardagen för elever och lärare, och för att inkludera föräldrar i sina barns skolgång. Alla Haldors tjänster är integrerade i Microsoft Teams, och en bra leverans förutsätter en IT-lösning med hög tillgänglighet och att kundens data lagras på ett sätt som möter deras säkerhetskrav.

 

 

Haldor var först i världen med att utveckla pedagogiska tjänster för skola i Teams och tog avstamp från insikten att elever, lärare och föräldrar saknade ett enkelt och effektivt sätt att samarbeta och kommunicera digitalt. Användarna önskade sig en lärplattform med en riktigt bra startsida som visar vad som är på gång just nu, och som erbjuder en enkel och intuitiv väg till planering och uppgifter, eller till det digitala utvecklingssamtalet. Lärare får en smidigare arbetsdag, föräldrar känner sig mer inkluderade och elevernas resultat förbättras.

– När vi utvecklade Haldor skiftade vi fokus från administration till användarupplevelse. Som exempel kan jag berätta att Älvdalsskolan i Dalarna började använda Haldor under läsåret 2018/2019 och sedan dess har antalet elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökat med 22 procent, säger Sara Zetterberg som arbetar som vd på Haldor.

En tjänst som måste fungera fläckfritt

Haldor är ett växande bolag och bland deras potentiella kunder finns organisationer som har som krav att deras lösning ska driftas av ett europeiskt bolag. Därför valde Haldor att komplettera det befintliga Microsoft Azure-alternativet med Azure Stack Hub som produceras via Telia Cygates datacenter som är placerade lokalt i Sverige.

Då Haldors tjänst levereras via molnet får alla driftstörningar stora konsekvenser för användarna. Självklart påverkas arbetet i klassrummet, men det är också en säkerhetsfråga då frånvarorapporteringen sköts i verktyget.

– För oss står Telia Cygate för trygghet och det en styrka att ha det varumärket i ryggen när vi går ut till våra kunder, säger Sara.

Samarbete med kommunikation och ärlighet

Haldor grundades med visionen att göra en riktig skillnad för lärare, elever och föräldrar och de vill bygga ett bolag med hjärtat på rätt ställe. De värdesätter kommunikation och ärlighet och väljer partners som känner ett engagemang för deras verksamhet, och som kan stötta dem på deras tillväxtresa på ett bra sätt.

– Telia Cygate är en partner som visar respekt för att det vi gör påverkar många människor. Vi upplever att de som arbetar med driften tänker ett steg längre och förstår hur vi påverkas av exempelvis en uppdatering. Och även om den fysiska datalagringen finns i en annan del av Sverige är det fint att ha en lokal kontaktperson, säger Sara.

Om Haldor

Startskottet till verksamheten som idag är Haldor gick 2015. Företaget har huvudkontor i Sundsvall och utvecklar pedagogiska verktyg som är sömlöst integrerade i Teams. Idag har de kunder i 15 länder och växer kraftigt i Norge och England. Haldor vann utmärkelsen bästa Microsoft partner 2018 och 2020 var de en av tre finalister i Microsofts internationella tävling för bästa partner inom utbildningssegmentet.

Haldor utvecklar pedagogiska tjänster för skola i Teams. Deras tjänster gör att lärare får en smidigare arbetsdag, föräldrar känner sig mer inkluderade och elevernas resultat förbättras.