Framtidssäker IP-hantering för Lantmäteriet - Cygate
Cystore

Framtidssäker IP-hantering för Lantmäteriet

Lantmäteriet behövde en mer pålitlig och framtidssäker hantering av de grundläggande tjänsterna i sitt nationella nätverk.

Lantmäteriet behövde en mer pålitlig och framtidssäker hantering av de grundläggande tjänsterna i sitt nationella nätverk.

Med en lösning som bygger på Infoblox hårdvaruplattform blev adresshanteringen mer tillförlitlig och enklare att administrera.En statlig myndighet med 80 kontor runt om i landet har förstås stora utmaningar när det gäller det mesta som har med IT att göra. Lantmäteriet är en myndighet som ansvarar för geografisk information och även fastighetsindelning.

Dags för byte av Lantmäteriets IP-adresser

Sedan i mitten av 1990-talet har Lantmäteriet haft ett och samma system som hanterar myndighetens IP-adresser. Men för några år sedan var det dags för ett byte.

– Vi kände att vi behövde en ersättare till det gamla systemet och fick information av vår leverantör om ett nytt system som innebar att vi kunde fasa ut det gamla systemet och byta ut det till ett nytt, berättar Lennart Vieweg på Lantmäteriet.

Alla adresser i nätet hanteras på rätt sätt

I dag byggs i praktiken alla företagsnät med koppling till Internet och med samma tekniska bas som Internet. Med IP-protokollet i botten kan varje enhet, användare och system kommunicera med ett gemensamt språk.

Nyckeln till att få det att fungera är att hantera alla adresser i nätet på rätt sätt. Alla måste ha en egen adress, som måste tilldelas och översättas enligt vissa regler.

Därför finns mekanismer som DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) för automatisk tilldelning av IP-adresser och DNS (Domain Name System) som förenklar adresseringen. Det är till exempel DNS som göra att vi kan skriva webbadresser som text istället för den sifferkombination som döljer sig bakom.

Lösning som stödjer IPv6

Det var också viktigt för Lantmäteriet att lösningen var framtidssäker, exempelvis att stödja en övergång till IPv6 som innebär stora förändringar inte minst för adresshanteringen på nätet. IPv6 är avgörande ur ett tjänsteperspektiv där Lantmäteriet vill säkerställa att deras Internet-tjänster även fungerar för IPv6-anrop via Internet.

Vidare värdesätter Lantmäteriet att lösningen är klar för införande av DNSSEC –  en teknik för att ytterligare höja säkerheten genom att svaren på DNS-uppslag signeras kryptografiskt.

– Vi hade ett första möte och fick ett bra intryck av systemet och av Cygate som har hjälpt oss genom den här utfasningen och installationen av det nya systemet. För att inte störa vardagsdriften genomfördes installationen i en takt som innebar att fokus kunde hållas på både nuvarande drift och konvergeringen utan driftstörningar, förklarar en mycket nöjd Lennart Viewer.

Cygate erbjöd en lösning baserad på Infoblox

Lantmäteriet sökte en tillförlitlig och framtidssäker lösning för myndighetens nationella nätverk. Cygate erbjöd en lösning baserad på Infoblox, ett system som har ett antal unika styrkor: flera enheter kan samarbeta och tillhandahålla DNS- och DHCP-funktioner i nätet. All adresshantering sköts nu genom 12 Infoblox-enheter utspridda i nätet. De kommunicerar sinsemellan och kan även ta över varandras uppgifter, vilket ger ett mycket gott skydd mot avbrott och lokala fel.

Lantmäteriet har nu en lösning som innefattar hela organisationens IP-adressplan samt all DNS- och DHCP- konfiguration vilket ger en bättre överblick över adressutnyttjande och möjlighet till konfiguration från ett och samma gränssnitt.

– Just nu är vi fem personer som använder systemet och vi är mycket nöjda så här långt. Förhoppningsvis kommer det att fortsätta att vara så stabilt som det har varit hittills och vi kommer också att ändra och eventuellt bygga ut systemet i framtiden, avslutar Lennart Vieweg.


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: