Cystore

Effektivare kommunal verksamhet med infrastruktur som sköts helt i molnet

I den lilla kommunen Bollebygd finns de stora visionerna. De är först i Norden med att implementera en helt molnbaserad nätinfrastruktur på bred front baserad på Cisco Meraki.

Mitt mellan Göteborg och Borås ligger Bollebygd, en liten kommun som inte gör så mycket väsen av sig. Kanske mest känd för många som en del av sjuhäradsbygden och sin placering i det som i folkmun kallas för ”knalleland”. En trakt som historiskt präglats av småskaligt entreprenörskap och finurlighet.

En miljö som hittar styrkan i det lilla formatet, och där flexibilitet både är en tillgång och ett resultat av de förutsättningar som råder.

Framsynt it-strateg på plats

Därför ter det sig nästan självklart att vi här hittar en framsynt it-strateg i Klas Höglund på Bollebygds kommun som valt att satsa på en helt molnbaserad nätverksinfrastruktur. En innovativ lösning som levererar ett modulärt, säkert och snabbt nätverk komplett med switchar, brandvägg och allt annat som ingår i en omfattande infrastruktur, men som fortfarande är lättöverskådligt och lätt att administrera. Och som är helt molnbaserat. De är först i Norden med en bred och full implementering i större skala, så kallad full stack, som uteslutande baseras på Cisco Meraki.

klas-hoglund-bollebygdCygate är leverantör av lösningen och har varit med tidigt i projektet. Klas Höglund säger att samarbetet med Cygate har fungerat bra.

”Leveransen har fungerat bra och vi har en bra dialog. Här finns stor kompetens och det är viktigt. Det är bra att kunna använda Cygates kunnande vid behov”, förklarar han.

I Cygates åtagande ingår – förutom leverans av hårdvara, programvara och licenser – även möjlighet till service och support. Dessutom finns det möjlighet att köpa in konsulttjänster som exempelvis it-arkitekt, installations- och utbildningsstöd. Avtalet som slutits mellan Bollebygds kommun och Cygate omfattar fem år plus ett års förlängning.

Hundra procent moln

Valet av Cisco Meraki föregicks av ett grundligt förarbete och planering. Bland många utmaningar var en tidigare föråldrad infrastruktur med dålig övervakning och brister både på hårdvaru- och programvarusidan.

Bollebygds kommun såg tre alternativa vägar: att behålla det gamla och successivt uppgradera, att utveckla på traditionell väg eller att satsa på en framtidsorienterad och långsiktigt hållbar lösning.

Eftersom Klas Höglund såg möjligheterna med molnbaserade lösningar var det inom det området som de framför allt letade och utvärderade alternativ.

Bollebygd

Valet föll på Cisco Meraki, ett nytt och relativt okänt nätkoncept på den europeiska marknaden. Det som tilltalade Bollebygds kommun med lösningen var bland annat att den bedömdes vara en välfungerande infrastruktur som inte krävde stora resurser för administration, att det endast behövs en kontrollpunkt för att övervaka all kommunikationsutrustning och att den var enkel att bygga ut. Dessutom bedöms den vara säker, helt molnbaserad och försedd med funktionalitet som underlättar i vardagen.

”Det är fantastiskt med automatiska uppdateringar på Bollebygd kommuns alla enheter. De är dessutom hyfsat geografiskt spridda vilket försvårade kontrollprocessen tidigare. Uppdateringar kunde ju tidigare lätt ’glömmas bort’ när de skulle skötas manuellt. Nu är det dessutom säkert”, berättar Klas Höglund.

Han har en vision om hur nätverksinfrastrukturen ska se ut när projektet är klart: det ska vara en ren Cisco Meraki-miljö.

Implementationen påbörjades i maj och genomfördes till stora delar under sommaren. Det gällde att hantera befintlig infrastruktur och samtidigt förnya utan att störa viktiga verksamhetssystem som exempelvis hemsjukvård.

Sommaren var också ett bra tillfälle att förnya nätverksinfrastrukturen i kommunens skolor. Planen var att ha allt klart när eleverna kom tillbaka efter sommarlovet och genomföra intrimning och finjustering under första delen av hösten.

Implementeringen följde planen till stora delar och utrustningen kom på plats och togs i drift under augusti. En sidoeffekt som Klas lyfter fram är att de fått en total genomlysning av all kommunikation och kunna ta bort gammal och tidigare, felaktigt installerad utrustning. Han rekommenderar varmt alla som står inför ett liknande projekt att genomföra en ordentlig inventering innan man startar.

Genomtänkt koncept

Klas ser flera fördelar med Cisco Meraki:

”Det är ett genomtänkt koncept. Det passar säkert många som inte vill rådda alltför mycket med alla nätkomponenter på egen hand.”

BollebygdMen fördelarna sträcker sig självklart längre än så och Klas förklarar att kommunen långsiktigt sparar pengar med investeringen eftersom drift och dolda kostnader blir högre när gammal it-infrastrukturen inte fungerar.

”Nu får vi betydlig bättre förutsättningar att nyttja fler funktioner i och med att lösningen är helt styrd från molnet. Vi får ökad kontroll och inblick vilket leder till bättre säkerhet. Vi får signaler snabbt om det uppstår fel”, förklarar han och fortsätter:

”Vi får helt enkelt en toppmodern kommunikationsstruktur som är lätthanterlig och inte resurskrävande.”

Under projektets gång har han konstaterat att det finns intresse från omvärlden för det som görs i Bollebygds kommun. Klas noterar att det kan bero på att nätkonceptet är såpass nytt på den europeiska marknaden men också att det numera lanseras att passa in i större miljöer och för alla ingående nätdelar.

Fokus på att vara beställare

Klas Höglund ser många fördelar med att arbeta på Bollebygd Kommun. Det är en relativt liten kommun vilket gör det möjligt att ha en överblick över alla kommunala verksamheter. Det innebär i sin tur att det är korta besluts- och kommunikationsvägar och det går snabbt att implementera lösningar och agera på beslut.

Samtidigt är det en utmaning eftersom it-organisationen av förklarliga skäl är liten. Fokus ligger på att vara en professionell beställarorganisation och jobba med så lättanvända och lättadministrerade lösningar som möjligt.

Han ser också att det underlättar när han känner tilliten från organisationen i kommunen.

”De är positiva och har tålamod med det vi gör”, förklarar Klas.

Inriktningen till att primärt vara beställarorganisation har stegvis tagits från det att it-verksamheten tidigare drevs i extern regi, ”outsourcad” till en annan kommun.

Den nya inriktningen är nu helt på plats och införandet av Cisco Meraki är ett av de första stora, konkreta initiativen.

”Vi lärde oss och använde erfarenheterna. Det gav oss drivkraft att agera själva, att göra vägval och prioritera kommunikationen, samt att se över hela vår it-plattform”, förklarar Klas Höglund.

Det var 1 april 2015 som Bollebygds kommun formellt tog tillbaka it-verksamheten för att driva den i egen regi. Nu består den alltså av två personer där Klas med kollegan Claes Wallin framför allt agerar som beställare.

Förlitar sig på kompetenta leverantörer

Klas Höglund ser att it och teknikfrågorna inte är en bromskloss för den kommunala utvecklingen längre:

”Vi förlitar oss på kompetenta externa leverantörer för sådant som vi inte vill eller ska ägna oss åt internt. Vi måste lägga tekniken åt sidan för att få utrymme att göra det som är viktigt och fungera som stöd i den kommunala verksamheten.”


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: