Cystore

Cygate levererar trådlöst nätverk till Rusta

Rusta har byggt ett hypermodernt centrallager i Norrköping. Lagret omfattar 64 000 kvadratmeter, med 33 meter till tak. För att kunna tillgodose kundernas behov av snabba leveranser har Cygate levererat ny infrastruktur och ett stabilt, modernt och strukturerat trådlöst nätverk med hög tillgänglighet.

Effektiv lagerhantering med stabilt nätverk

Cygate har nyligen installerat ett trådlöst nätverk i Rustas nya centrallager i Norrköping.
Det är ett hypermodernt lager om cirka 64 000 kvadratmeter, en enorm yta och med påfallande höjd (33 meter högt). Behovet var en ny infrastruktur samt ett stabilt, modernt och strukturerat trådlöst nätverk. Tillgängligheten i det trådlösa nätverket är avgörande för att Rusta ska kunna leverera i den hastighet som kunderna kräver och Cygate har installerat 130 accesspunkter.

Kapacitet och redundans viktigt

Projektet, som genomfördes i flera steg, påbörjades våren 2014. Från början var behovet och kraven från Rusta att befintliga verktyg och arbetssätt skulle fungera med den nya infrastrukturen samt att verksamheten skulle kunna effektiviseras ytterligare. Visionen var klar.
– Så här vill vi jobba. Det ska vara infrastruktur och trådlöst nätverk. Välfungerande, redundanta nätverk med hög kapacitet. Nätverket ska fungera tillsammans med röststyrd plockning (mobila beställningar genom ett röstsystem i realtid), truckdatorer och arbetsstationer. Allt ska fungera på hela lagret, överallt. Det får inte innebära några begräsningar vid produktion, säger Robert Cämpe, projektledare och kravställare på Rusta, som har varit ansvarig för den tekniska leveransen, infrastrukturen i projektet.


Effektivitet medLager_Norrkoping
röststyrd plockning

Det röststyrda plocksystemet innebär att de som arbetar på lagret får plockordrar genom ett mobilt röstsystem i realtid. Lagerhanteringen är effektiv då det är möjligt att kommunicera med värdsystemet om beställningar och ordrar genom headsets och portabla röstterminaler. Användarna guidas genom dagliga rutiner vilket möjliggör uppföljning i realtid och samtidigt ger en översikt över alla processer. Den utbredda infrastrukturen gör att täckningen av nätverket fungerar på hela den enorma lagerytan. Ingen yta går till spillo och hanteringen av leveranser samt orderläggning går snabbare och är mer effektiv.

Hänsyn till verksamhetens behov

Det har varit en stor tidspress för att få alla saker på plats och Rusta har insett hur
väsentligt det är att lägga tid och resurser på planering och förberedelser. Det var självklart viktigt att ta hänsyn till verksamhetens behov och sedan ta reda på vad som skulle kunna fungera rent tekniskt. Allt eftersom projektet pågick insåg de även vikten och behovet av säkerhet samt olika speciallösningar och allt som behöver synkroniseras efterhand.

– Det är viktigt att vara tydlig med kravställning och att få in svar på dem. Det är så många aspekter att ta hänsyn till i ett sådant här projekt, tekniken är en sak men det är också otroligt viktigt att få fram de svar som behövs, det vill säga de behov som verksamheten har om hur det ska fungera. Under projektets gång har jag lyft både bra och dåliga saker med Cygate. De har gjort ett kanonjobb, jag är jättenöjd. Samarbetet har fungerat bra, de har ställt upp och fixat det som jag har förväntat mig, säger Robert Cämpe.

Rusta byggde det nya centrallagret för att kunna centralisera verksamheten, tanken är att alla lagerdelar ska finnas på samma ställe. Det innebär enormt höga krav på tillgänglig-
het. Tidigare hade man flera olika lager och transportvägarna blev fler.

rusta_klokaord

En rådgivare till partner

Efter det interna arbetet i början av processen kontaktades olika leverantörer för att se vad de kunde erbjuda och vad de inte kunde erbjuda, vilka leverantören som kunde förstå Rustas behov och se vad som skulle behövas. Sedan några år tillbaka hade Rusta erfarenhet av att ha arbetat med Cygate som leverantör av nätverk till huvudkontoret i Upplands Väsby och valet föll därför på dem.

– Cygate är duktiga på sådana här grejer. Det kändes bra i kontakten med dem. De gav den respons som jag ville ha. Jag ville ha kunskap. Viktigt var också att det var en partner till mig som hade vilja att hjälpa till. En partner som kunde hjälpa till med hur tekniken skulle sättas upp och som också kunde agera rådgivare i projektet. Det handlar ju inte bara om det hårda, den tekniska leveransen, utan om någon som var villig att vända på alla stenar, jobba tillsammans. Det fungerar bra med Cygate. Jag ville ha en partner som kunde hjälpa mig hur jag skulle komma dit jag ville. Det var enkelt att sålla ut de som inte passade, säger Robert Cämpe.

Vinster med trådlöst nätverk på ett centralt lager

Det nya centrallagret är en av Sveriges modernaste lagerverksamheter. Rusta har blivit mer konkurrenskraftigt, med effektivisering som det trådlösa nätverket på centrallagret har gett, det har genererat besparingar på många sätt.

– Centrallagret fungerar bra, vi har vunnit mycket i effektivitet, tid och resurser. Bland annat alla transporter som tidigare krävdes mellan olika externa lager. Med all lagerhantering samlat på ett ställe förenklas logistiken och de interna transporterna. Vår miljöpåverkan förbättras och dessutom sänker vi kostnaderna och ökar effektiviteten. Skillnaden med att ha ett centralt lager jämfört med flera mindre är ökad risk, därför ställs extremt höga krav på tillgänglighet och funktion på vårt nya lager, säger Robert Cämpe.

Hur ser framtiden utRusta_citat– Allt fungerar enligt specifikationen, en ny infrastruktur samt ett stabilt, modernt och strukturerat trådlöst nätverk, men vi har redan märkt att kapaciteten inte räcker – vi behöver expandera, det vill säga öka ytan ytterligare.

Vad är det roligaste i ditt jobb?
– Mycket är intressant. I ett sådant här projekt är det givande att få vara med hela vägen, från början till slut, kunna påverka och ro det hela i land. Att arbeta med något som gör att verksamheten fungerar bättre. Det känns bra, avslutar Robert Cämpe, projektledare och kravställare på Rusta.

 

Fakta om Rusta

Rusta AB är ett svenskt detaljhandelsföretag, grundat 1986, som marknadsför produkter för hem och fritid. Företagets huvudkontor ligger i Upplands Väsby utanför Stockholm. Rusta är sin egen importör och grossist. Företaget har drygt 1 700 medarbetare i Skandinavien och 60 medarbetare i Asien. Navet i Rustas distributionskedja utgörs nu av företagets svenska nya centrallager i Norrköping. I september 2015 gick produktionen, det vill säga att kunna skicka gods, på centrallagret igång som första steg. Nätverket hade varit implementerat och klart innan dess. Lagret på Nässjö finns fortfarande kvar, men ska upphöra till sommaren. Under hösten 2015 har Rusta invigt och successivt flyttat till sitt nya lager i Norrköping.

LÄS MER OM VÅRA NÄTVERKSTJÄNSTER OCH PRODUKTER

 

LADDA NER ARTIKEL SOM PDF

 


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: