Cystore

Bilia – först med bästa katastrofskyddet i molnet

Verksamheten på den ledande bilåterförsäljaren Bilia kan fortsätta som vanligt även om deras datacenter skulle drabbas av haveri. Företaget har implementerat en lösning för katastrofberedskap i molnet till en avsevärt lägre kostnad än för en traditionell lösning.

– Bara för något år sedan var det otänkbart att kunna ha ett sådant här säkert och effektivt system för katastrofberedskap i molnet. Jag tror att vi är det första företaget som har testat och implementerat den här lösningen, säger Patrick Olsson, CTO på Bilia.

Företaget är Nordens största bilåterförsäljare. Bilia säljer bilar på 109 platser i Sverige, Norge, Tyskland och Luxemburg. Företaget har en helt centraliserad it-miljö för Sverige och Norge med all hårdvara, alla affärssystem och övriga applikationer i företagets datacenter.

Analys visade brister

En sårbarhetsanalys genomfördes under 2013. Den visade att ett större haveri i företagets datacenter skulle få katastrofala konsekvenser för verksamheterna i Sverige och Norge.

Patrick Olsson, CTO Bilia– Om datacentret skulle brinna upp måste vi köpa ny hårdvara och återläsa all information från backuper, säger Patrick Olsson. Ett totalt återställande av it-miljön skulle ta upp till 60 dagar. I ett sådant scenario skulle hela företagets framtid äventyras.

Analysen ledde till att man bestämde sig för att implementera en sekundär sajt för katastrofberedskap. En förstudie för detta ändamål togs fram. Bland de alternativa lösningarna som presenterades i förstudien fanns molntjänster och en egen datahall. Det senare alternativet skulle kosta mycket pengar.

Ny tjänst bästa lösningen

Microsofts molnplattform Azure skulle kunna fungera som sekundär sajt, men svarstiderna och bandbredden behövde förbättras. Det visade sig att det precis hade lanserats en helt ny tjänst, Microsoft ExpressRoute, som ger direkt tillgång till datacentret i Azure. Den har bättre tillförlitlighet, högre hastighet och högre säkerhet än vanliga anslutningar över det publika internet.

Leverantören Telia tog in denna lösning och sålde den vidare till Bilia. Lösningen gick i skarp drift i slutet av 2015.

Det innebär att om datacentret skulle brinna upp nu kan verksamheten i stort sett fortsätta som om ingenting hade hänt. All it-produktion skulle med automatik läggas över på Azure via ExpressRoute. Enligt Bilias SLA ska man åter kunna vara i full produktion inom 24 timmar.

– Men vårt mål är att det ska gå mycket snabbare än så. Tanken är att vi ska kunna få upp it-miljön på den sekundära sajten på högst sex timmar.

bilia3

Kostnadseffektiv lösning

Investeringskostnaden för lösningen är avsevärt lägre än för en traditionell sekundärsajt. Bilia betalar bara för de resurser man använder. Lösningen ger en mycket kostnadseffektiv automatisk backup och arkivering. Lagringskostnaden är låg och det blir inga avgifter för trafik in mot Azure, bara för trafik ut.

– Vi har fått en mycket dynamisk och säker miljö i molnet som dessutom är redundant. Om vi måste göra en komplett katastrofåterställning kommer det kosta en del, men i ett sådant läge är det verkligen värt det.

– Det här är en vinnande lösning som många företag kommer att börja använda, konstaterar Patrick Olsson.

 

Boka en analys av era molntjänster

Cygates molnanalys syftar till att på ett smidigt sätt ge en detaljerad ögonblicksbild av hur er IT-miljö exponeras mot molnbaserade tjänster och vilka säkerhetsaspekter som bör beaktas.

Läs mer om analysen


Liknande case

Är du intresserad av att få liknande case skickade till dig när de publiceras? Fyll i dina e-postadress nedan: