Tillförlitlig infrastruktur en förutsättning för att Didriksons ska hålla oss torra

Didriksons har hittat lösningen till sitt trådlösa nätverk till det nya stora lagret och kontoret som har hög tillgänglighet, enkel administration och kräver minimalt underhåll i Cisco Meraki. Nu kan Didriksons leverera i takt med den stora efterfrågan som finns på funktionella kläder.

Läs mer

Så förbättrade Swedavia sina processer med Cystore

Swedavia sparar både tid och pengar när de behöver beställa ny IT-utrustning. Företaget, som äger och driver tio av Sveriges flygplatser, har outsourcat leverans och drift av sitt nätverk till Cygate sedan 2010. Men nu öppnas fler möjligheter genom Cystore.

Läs mer

Region Uppsala framtidssäkrar med Cygates kommunikation som tjänst

Under de kommande åren står den svenska offentliga sektorn inför genomgripande förändringar, där digitalisering är en central drivkraft. När Region Uppsala under 2016 upphandlade ett nytt avtal kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen och att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer

Uppkopplad tandvård med utvecklingspotential

I över tio år har Cygate försett Folktandvården i Stockholms län AB med LAN som tjänst och de senaste åren även med WLAN som tjänst och brandvägg som tjänst. För IT-avdelningen på Folktandvården innebär samarbetet förutom en stabil, säker och flexibel uppkoppling även att de fått en kompetent sparringpartner att diskutera möjligheter och utmaningar kring framtidens IT med.

Läs mer

Bergs Kommun säkrar upp för framtida krav och behov

Med få resurser och en stor geografisk spridning behöver Bergs Kommun i Jämtland konstant hitta lösningar som effektiviserar verksamheten, ger tillgänglighet och närhet. Kommunens invånare och anställda är spridda över ett stort område.

Läs mer

Trådlöst nätverk och samarbete inom Höganäs kommun

Under våren 2015 hade Höganäs kommun ett uppdämt behov av ny nätverksutrustning. Genom samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen och efter gjorda tester och undersökningar har man kommit fram till att ny infrastruktur med ett nytt trådlöst nätverk är ett måste.

Läs mer