Region Uppsala framtidssäkrar med Cygates kommunikation som tjänst

Under de kommande åren står den svenska offentliga sektorn inför genomgripande förändringar, där digitalisering är en central drivkraft. När Region Uppsala under 2016 upphandlade ett nytt avtal kommunikation som tjänst handlade det både om att förenkla och effektivisera den befintliga växelinfrastrukturen och att förbereda för morgondagens vård och omsorg.

Läs mer

Uppkopplad tandvård med utvecklingspotential

I över tio år har Cygate försett Folktandvården i Stockholms län AB med LAN som tjänst och de senaste åren även med WLAN som tjänst och brandvägg som tjänst. För IT-avdelningen på Folktandvården innebär samarbetet förutom en stabil, säker och flexibel uppkoppling även att de fått en kompetent sparringpartner att diskutera möjligheter och utmaningar kring framtidens IT med.

Läs mer

Bergs Kommun säkrar upp för framtida krav och behov

Med få resurser och en stor geografisk spridning behöver Bergs Kommun i Jämtland konstant hitta lösningar som effektiviserar verksamheten, ger tillgänglighet och närhet. Kommunens invånare och anställda är spridda över ett stort område.

Läs mer

Trådlöst nätverk och samarbete inom Höganäs kommun

Under våren 2015 hade Höganäs kommun ett uppdämt behov av ny nätverksutrustning. Genom samarbete mellan olika avdelningar inom kommunen och efter gjorda tester och undersökningar har man kommit fram till att ny infrastruktur med ett nytt trådlöst nätverk är ett måste.

Läs mer

Digitala tjänster för Parajett framåt (Film)

Följ med in i Parajetts tryckeri. Parajett satsar digitalt och ser till att ha den senaste tekniken för att hela tiden ligga steget före och kunna hjälpa sina kunder och deras kunder.

Läs mer

Cygate levererar trådlöst nätverk till Rusta

Rusta har byggt ett hypermodernt centrallager i Norrköping. Lagret omfattar 64 000 kvadratmeter, med 33 meter till tak. För att kunna tillgodose kundernas behov av snabba leveranser har Cygate levererat ny infrastruktur och ett stabilt, modernt och strukturerat trådlöst nätverk med hög tillgänglighet.

Läs mer