Vår guide till ett lyckat GDPR-projekt - Cygate
Cystore

Vår guide till ett lyckat GDPR-projekt

Vi på Cygate ser införandet av GDPR som en stor möjlighet för alla det berör. Inte minst eftersom det är ett bra tillfälle att göra om och göra rätt!

Ses GDPR enbart som ett hot kan resultatet bli ett förhastat agerande, med fokus på att undvika böter. Vi på Cygate förordar snarare ett mer långsiktigt perspektiv, där vi vidkänner de stora möjligheterna med GDPR och hur förordningen kan stärka den personliga integriteten i en alltmer uppkopplad värld.

Ett lyckat projekt för GDPR men framförallt en lyckad framtida förvaltning kräver ett gediget förarbete för att genomlysa alla aspekter och påverkan den nya lagen för med sig. Vi på Cygate har djup kunskap om GDPR och har genomfört lyckade implementeringar – stärkta av den erfarenheten har vi därför tagit fram en guide till GDPR. För dig att ladda ned – helt gratis.

 

LADDA NED VÅR GUIDE

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi guiden till dig.

Fler artiklar inom ämnet GDPR: