Cystore

VA AUTOMOTIVE, INDUSTRY 4.0 OCH CYGATE

Få andra industrier är lika konkurrensutsatta som bilindustrin. Den är global, satt under hård kostnadspress, tuffa miljökrav och allt kortare utvecklingstider för nya modeller. I den här världen finns svenska VA-Automotive som fram­gångs­rik underleverantör.

Säkerhetstips VA Automotive har tagit till sig digitaliseringen bättre än de flesta, där valet av Cygate som helhetsleverantör av IT som tjänst är en viktig komponent. Industry 4.0 är här!

Digitalisera eller lämna walk-over

Hans-Olof Svensson är Senior advisor inom IT för VA Automotive. Han fungerar som rådgivare till koncernledningen och har i hög grad varit inblandad i strategivalet som ledde fram till IT som tjänst med Cygate som leverantör.

– Digitaliseringen i fordonsindustrin har blivit helt avgörande för att nå framgång. Ta en sådan sak som collaboration: mellan oss och kunden, internt i vårt företag och mellan oss och våra konsulter och leverantörer på en global basis. Sådant spar tid, skapar effektivare processer och ger påtagligt lägre kostnader. Men det måste fungera. Det har blivit affärskritiskt.

Vägs ände blev IT som tjänstSTOL_340px-340x478

Bakgrunden till den nya IT-strategin går att söka bakåt i tiden. VA Automotive har byggts upp genom att köpa och slå ihop bolag – alla med sin egen IT-miljö och helt utan synergier. En synnerligen diversifierad miljö med andra ord – ineffektiv med höga kostnader.

– Vi hade nått vägs ände när vår nya IT-strategi tog form. Vi gjorde därför en upphandling för att ta steget från traditionell IT till IT som tjänst och för att konsolidera vår IT-miljö, säger Hans-Olof.

Upphandlingen var omfattande: nätverk, brandvägg, drift, wifi och arbetsplats som tjänst samt kvalitetssäkrad bandbredd. VA Automotive ville konsolidera fyra IT-infrastrukturer till en.

– Vi behövde ett mera konsekvent, skalbart, mobilt och kostnadseffektivt IT-stöd. Cygate hade som få den bredd i sitt erbjudande som krävdes. De gick dessutom in med rätt kostnader. Telia Datanet garanterade bandbredd vilket starkt bidrog till vårt val av Cygate, säger Hans-Olof.

Välkommen till Industry 4.0!

En av de mest betydelsefulla faktorerna i fordonsbranschen är tid. För några år utvecklades en ny bilmodell i genomsnitt på 28 månader. Idag är det 20 till 22 månader som gäller, och det finns en tydlig efterfrågan på ännu kortare ledtider.

– I flera branscher pratar vi om Industry 4.0 eller den fjärde industriella revolutionen – en samlande term som bland annat inbegriper IT och den digitaliseringsvåg som sköljer över oss. Där känns det som att Cygate är helt rätt ute med sitt outsourcingerbjudande med IT som tjänst, säger Hans-Olof.

Mindre IT-budget med bättre resultat

Totalt räknar VA Automotive med att spara en femtedel av IT-budgeten.

– Nyligen hade vi ett uppföljningsmöte med Cygate. Implementationen har gått ovanligt smidigt och antalet incidenter har varit klart färre än vad vi hade räknat med. På det hela taget går det därför över förväntan. Det är trots allt en stor omställning för oss som företag och för alla våra medarbetare ute i verksamheten, avslutar Hans-Olof.

Med den nya standardiserade IT-lösningen kan koncernen variera organisation och kompetens, drift och licenser efter behov dag för dag, med färre fasta kostnader. Standardiseringen innebär lägre supportkostnader och en högre säkerhet med färre ingångar och ett krypterat nät.

Bakom helhetslösningen står en rad av Cygates partners; Check Point, Cisco, Dell, EMC, Microsoft och VMware. Denna artikel är skriven i samarbete med Cisco. Läs mer om VA Automotive och Cygate här.