Cystore

Backuplösning med ökad tillgänglighet för SUEZ

När återvinningsföretaget SUEZ behövde en ny backuplösning vände de sig till Cygate. Nu har de betydligt lättare än tidigare att få åtkomst till sin backupdata, och känner dessutom att den nya lösningen är mer framtidssäkrad.

SUEZ svenska huvudkontor finns i Ängelholm i nordvästra Skåne, och där är den teknikansvarige Lars Revert baserad. Hans officiella titel är ”driftansvarig” och han var projektledare för bytet av backuplösning som de genomförde för ett par år sedan.

Vi fick besked om att vår befintliga backup-tjänst skulle upphöra, och då hade vi förstås anledning att titta efter en ny lösning. Vilket egentligen ändå borde ha varit aktuellt, eftersom vi satt med en rätt ålderdomlig tjänst som var onödigt svårhanterlig för oss, säger han.

Lars Revert hade haft kontakt med Cygate hos en tidigare arbetsgivare, och det var en leverantör som han hade förtroende för.

Krav: En modern backuplösning enkel att administrera

Vi var tydliga med att vi ville ha en enda leverantör och en enda produkt, trots att det är en blandad miljö som ska hanteras hos oss. Den största delen är VMware, men det finns även bland annat en del Windows- och Linux-maskiner som måste kunna hanteras på precis samma sätt.

Några ytterligare krav som han ställde var att backuplösningen skulle vara enkel att administrera – något som de hade saknat – och att den skulle vara ”rätt modern”.

Det är ingen som kan förutspå exakt hur våra behov kommer att förändras, men man kan med säkerhet slå fast att de kommer att förändras. Och då gäller det att vi inte sitter med en backuplösning som gör oss begränsade. Med en modern backuplösning har vi i alla fall störst chanser att kunna utveckla tekniken framöver.

citat_backuplösning

Cygate Backup- och Restoretjänst

Den lösning som de tillsammans med Cygate kom fram till skulle passa behoven bäst var Cygate Backup- och Restoretjänst. Precis som namnet antyder så används tjänsten för att ta backuper och – inte minst – att säkerställa att dessa kan användas för restore.

Jag fastnade bland annat för att det är en relativt ny produkt som ger en känsla av framåtblickande. Jag upplever inte att vi riskerar att bli låsta med den lösningen, och att det finns god utvecklingspotential när vi får behov av det, säger Lars Revert.

Ytterst lite administration och hantering kring nya lösningen

Den nya lösningen togs i bruk i månadsskiftet maj/juni 2015, och Lars Revert konstaterar att det har varit ”relativt lugnt”. Det har varit ytterst lite administration eller hantering av ärenden kring lösningen. Det är något som vi uppskattar mycket.

Något annat som han värdesätter är hur smidigt det är att få åtkomst till backup-data.
Vi kan koppla upp oss direkt med ett webbverktyg mot backuplösningen och dra ut de rapporter vi vill ha.

Kvalitets- och intrångssäkrat med Telia DataNet

De har dessutom en ovanligt snabb åtkomst, tack vare att tjänsten används ihop med förbindelsen Telia DataNet som även ger ett kvalitetssäkrat och intrångssäkert nät.

Vi har regelbundna kontakter med Cygate, en gång i månaden ungefär, men det handlar sällan om att vi har något som vi vill ta upp med backuplösningen, utan om att de är en av våra preferred suppliers,

Lars Revert uppskattar alltså att tjänsten är något som arbetar på ”i det tysta”, men ser ändå att det kommer att kunna vara intressant med något tillägg framöver:

En mycket intressant funktion vore att kunna backa upp enskilda datorer för våra nyckelpersoner. Det ser jag fram emot att kunna göra en dag!

Mycket nöjd med backuplösningen

Även IT-chefen Peter Hallnäs är mycket nöjd med den backuplösning som de i skrivande stund har haft rullande i nästan ett år.

I samband med namnbytet har det blivit ett ökat fokus på samverkan och gemensamma lösningar inom koncernen. Nya modeller för storskalighet tillgängliggörs via molnet, vilket i sin tur ställer högre krav på en väl fungerande IT-infrastruktur. Där har vår nya backup-tjänst en viktig funktion att fylla, säger han.


Fakta om SUEZ

Peter Hallnäs, IT-chef, SUEZ
Lars Revert, Teknikansvarig, SUEZ

SUEZ är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1 100 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder de effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.

Inom SUEZ-koncernen finns 80 000 medarbetare som samlar in avfall hos 52 miljoner människor och förser 92 miljoner människor med dricksvatten.
SUEZ gick tidigare under varumärket Sita.

www.suez.se


 

Cygates Backup- och Restoretjänst

Cygates Backup- och Restoretjänst är en ”all inclusive”-tjänst för backup och restore – on-site, off-site eller i kombination – som inkluderar backupserver, programvara, lagringsplats för backuper, installation, drift och förvaltning, utbildning, service och support, underhåll, övervakning samt en kundtjänst som är alltid är tillgänglig oavsett tid på dygnet. Alla marknadsledande virtualiseringslösningar, operativsystem, applikationer, databaser och självklart fysiska servrar hanteras i en och samma lösning.

Läs mer om vår Backup- och Restoretjänst

 

LÄS FLER INLÄGG INOM BACKUP OCH LAGRING