Cystore

Sex vanliga utmaningar och relaterade framgångsfaktorer för IoT

Under mina år som affärsutvecklare och lösningsarkitekt inom IoT, 4G/5G, LoRaWAN och edge/cloud computing har jag sprungit på ett antal återkommande utmaningar som många organisationer brottas med. Här går jag igenom dem och ger förslag på hur de bäst hanteras.

 

  1. Synka vision och strategi

Många organisationer har en uttalad central vision kring IoT, exempelvis att vara ”världens smartaste kommun 2030”. Tyvärr saknas ofta en tillhörande strategi som är förankrad inom hela verksamheten. Detta innebär att när till exempel en kommuns trafikförvaltning handlar upp ett nytt system finns ingen kravställning från IT på hur systemet ska kunna prata med andra system, hur det ska kunna tillgodogöra sig data från sensornät eller hur machine learning ska appliceras över tid på det data som systemet genererar.

När vision och strategi ses över är samarbete mellan verksamheter kritiskt. Sätt ihop en arbetsgrupp som jobbar horisontellt mellan olika verksamhetsgrenar. Lägg politik och protektionism åt sidan och se till att bygga samarbetsformer som fungerar.

  1. Stort teknikfokus och litet verksamhetsfokus

Många IoT-projekt startas för att testa eller verifiera teknik. Detta är givetvis en viktig del när man bygger kompetens, men de bästa IoT-projekten jag har varit med i har istället utgått från verksamheten och dess utmaningar och möjligheter. Många IoT-strateger och digitaliseringsexperter borde arbeta mycket mer med verksamhet och mindre med teknik. När man vet vad verksamheten behöver tar man hjälp med teknisk kravställning från externa, oberoende aktörer.

  1. Ointresse för att utvärdera kundresan

Ett underskattat område att analysera är hur verksamhetens kunder upplever de produkter eller tjänster som tillhandahålls. När en digital lösning införs, exempelvis en IoT-baserad vattenmätning eller skolapplikation, sätt ihop en testgrupp som får i uppgift att hitta alla brister med lösningen. Kör workshops där produkter och kundinterface testas och se vad som inte funkar. Ring er egen support och klaga på något och se vad som händer. Försök beställa en produkt från er egen hemsida och returnera den sen för att se hur kunderna upplever era tjänster. Rapportera ett hål i marken i gatan nånstans och se hur lång tid det tar innan felet blir åtgärdat. Låtsas att ni är er egen kund. Där kommer ni hitta friktion som går att adressera med bland annat teknik.

  1. Finansiering genom externa medel

Inom många organisationer, inte minst kommuner, är nyckeln till att lösa finansiering och kunna skala upp IoT-lösningar att jobba med paketeringar som löser utmaningar för verksamheten. Om problem X löses åt en förvaltning med en dokumenterad besparing på Y kr så kommer förvaltningen vara beredd att betala för paketeringen. Det är på detta sätt det går att hitta finansiering för projekt. Eventuell extern finansiering bör ses som en bonus.

  1. Förmåga att växa, skala och abstrahera genom gränssnitt

Många IoT-lösningar lagrar data i privata/publika moln och kommer över tid kräva olika former av lagring (långtid, korttid, tidsserier, lokalt, molnbaserat och så vidare). Ytterligare krav finns på säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. De plattformar, nät och underliggande IoT-lösningar man använder i dag kan mycket väl vara ersatta av något annat inom några år. Se till att vara redo att byta ut delar av pusslet.

Nycklarna till att kunna skala är framförallt att arbeta med väl definierade gränssnitt (API) för att abstrahera olika lager/tjänster och att säkerställa kontroll över var olika laster körs, hur och var data lagras, hur nätverk segmenteras, hur certifikat och säkerhet hanteras samt hur man får överblick över kostnader kopplat till datainsamling och -lagring. API-dokumentation bör alltid finnas med som en del av specifikationen när nya system handlas upp.

  1. Handla upp partnerskap – inte teknik

Tekniken rör sig som alla vet snabbare och snabbare. De lösningar och teknikval som var bäst för två-tre år sen är ofta utdaterade i dag. När kommuner, regioner och företag handlar upp tekniska lösningar uppstår därför flera utmaningar. En är att tiden från då området (RFI) scoutas och själva upphandlingen görs kan vara så lång att det som köps redan är gammalt.

Ett annat vanligt problem är att hastigheten på teknikutvecklingen i kombination med komplexiteten slutar med att upphandlingarna innehåller tekniska fel eller överklagas av annan anledning. Ett par såna snåriga IoT-upphandlingsområden är Välfärdsteknologi och IoT-plattformar.

Min rekommendation är att endast handla upp saker som man har en teknisk förmåga att definiera, kravställa och ha tillräcklig omvärldsanalys kring. I andra fall bör krutet läggas på att förstå verksamhetens utmaningar och behovsbild och sen handlar man upp partnerskap med någon som kan hjälpa till med en verksamhetsfokuserad teknikförflyttning. Ett sånt partnerskap säkerställer dessutom att inte den billigaste (och sämsta) lösningen väljs, vilket ofta är fallet med offentlig upphandling inom komplexa teknikområden i dag.

Om du är intresserad av att diskutera något av områdena jag täcker in i de här punkterna, hör av dig till Cygate så sätter vi upp ett möte!

Vill du veta mer, hör samtalsavsnittet om IoT här.