Så gör du flytten till molnet enklare

Utan en genomtänkt plan kan flytten till molnet bli en dyr och krånglig historia. Det gäller att ha full koll på både de tekniska aspekterna av flytten och vilka regelverk som påverkar hanteringen av din data – men du behöver inte dra hela lasset själv.

Molnet är i dag en allt större del av företags IT-infrastruktur. Men en flytt till molnet av hela eller delar av företagets tjänster är inte helt okomplicerad. Om du inte har tänkt efter före är det mycket som kan gå fel och behöva göras om.

Adnan_Sallova_Cygate– Dagens kunder förväntar sig tjänster som är tillgängliga 24/7 på olika typer av plattformar och från var som helst i världen. Då måste vi tänka och designa rätt från början, och förutse saker som kan ske utifrån den data vi lagrar. Det säger Adnan Sallova, som är moln- och datacenterarkitekt på Cygate.

– Den största utmaningen som vi stöter på hos kunderna är att man redan har påbörjat sin resa mot molnet utan att ha en färdplan, säger han. Man startar med några enkla saker och förväntar sig att det bara ska fungera. Men ofta missar man till exempel OLA (Operational-level agreement), SLA (Service-level agreement) och sitt eget ansvar för den data man lägger upp.

Workshop vid flytt till molnet: Cloud Adoption Framework

Flytt till molnet med Cygate

Därför finns hjälp att få med att utforma planen. Med verktyget Microsoft Cloud Adoption Framework går Microsofts Enterprise-arkitekter tillsammans med Cygate igenom med kunden vilka förutsättningar som finns inför en flytt till molnet. Microsoft Cloud Adoption Framework är en workshop med syfte att ta fram en plan för flytten till molnet och där kundens vision och nyttan med molnflytten sätts i fokus.

– Enkelt uttryckt: Du bygger en vision och ringar in vad du vill göra med molnet. Vi identifierar olika vägar som ska leda fram till visionen, och vilka projektplaner som varje väg kräver, säger Adnan Sallova.

– Innan man börjar själva flytten går man igenom tre stora frågor, fortsätter han. Den första gäller säkerhet: hur säker är min data och mina applikationer i det publika molnet? Den andra handlar om regelefterlevnad, compliance: kommer molnet att öka risken utifrån de regelverk och krav jag måste uppfylla? Och slutligen, kompatibilitet: kommer mina nuvarande investeringar att fungera med molnet?

Hantera de praktiska frågorna

Flytt till molnet Cygate Azure Stack

Sista steget blir att ta tag i de mer praktiska frågorna. Vad tjänar företaget mest på att flytta ut? Fokusera på de bitarna först. Hur ska företaget utveckla ett beslutsramverk för att införa molntjänster? Här handlar det om att se till att det finns ett ramverk för vad som ska flyttas och hur, så att inte varje fråga som dyker upp måste lyftas till ledningsgruppen. Vad behöver företaget bygga om i sin infrastruktur innan flytten till molnet? Och slutligen, hur mycket automatisering krävs i de operationella delarna?

Det är viktigt när det gäller exempelvis säkerhet att inte onödiga resurser används på att följa upp alla larm, utan att man kan automatisera vissa mekanismer och i stället lägga krutet på att jobba proaktivt med de större risker som finns.

– Man ska inte ha för bråttom. Man måste börja med att genomlysa sin miljö för att se vad man har i dag och vad som funkar att flytta ut, säger Adnan Sallova. Ofta är planen att flytta ut allt, men sen upptäcker man kanske att bara 50–60 procent är lämpligt att lyfta ut. Resten kanske är Legacy-applikationer som måste moderniseras, vilket kan vara ett kostsamt och långtgående projekt.

Azure: En stark partner

Genom Microsofts molntjänst Azure kan kunden få en skräddarsydd lösning som passar oavsett hur stor del av företagets data och applikationer som ska flyttas ut, och vilka specifika krav som kunden har.

– Microsoft Azure finns i 34 regioner i hela världen, mer än både Amazon och Google tillsammans. Så det är en partner med mycket muskler, säger Adnan Sallova.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att vissa företag av olika anledningar inte vill eller kan lagra sin data var som helst i världen.

– Vissa företag och organisationer vill med hänsyn till policies eller lagkrav inte flytta ut sin data utanför Sverige, säger Adnan Sallova. Då funkar det nya tillskottet Azure Stack perfekt. Med Azure Stack kan Cygate leverera samma tjänster från det publika molnet men innanför landets gränser.

Med Microsoft Cloud Adoption Framework får företaget en strategi för hur de kan ta steget ut i molnet. Därefter får de själva välja hur mycket hjälp de vill ha med själva införandet.

– De flesta väljer att jobba med oss hela vägen, säger Adnan Sallova. Vi har många kundcase bakom oss, så vi vet hur det har gjorts innan. Dessutom har vi många gånger jobbat med samma kunder inom andra affärsområden och känner till deras miljö sedan tidigare. Det gör att vi lättare kan få till en bra lösning i slutändan.

Frågor? Hör av dig!

Vill du ha hjälp med en smidigare och effektivare flytt till molnet? Kontakta Cygates experter om du har frågor eller vill veta med om vad en workshop kan göra för dig.