Cystore

Digitalisering

Res mot rätt mål på digitaliseringsresan

När vi pratar om digitalisering idag är det en mycket större fråga än att byta anteckningsblocket mot en uppkopplad mobil enhet, eller att lyfta ekonomisystemet från datacentret till molnet.

Målet med digitaliseringsresan är inte att skära kostnader genom att effektivisera eller automatisera, utan att göra en förflyttning till en plats där så mycket som möjligt av det vi gör har det som är vår verksamhets kärna i fokus.
Den som säljer läkemedel på nätet är inte i läkemedelsbranschen utan i logistikbranschen. Det är inte den med störst lager som vinner, utan den som bäst möter kundernas förväntningar på leverans. Idag finns det redan företag som inte äger någon IT-utrustning. Allt de tänker på är att förbättra och förfina kundupplevelsen.

Ett bra riktmärke är att om det inte driver vår kärnaffär ska vi inte ägna oss åt det.

Digitala tjänster gör oss snabba och låter oss omforma vår verksamhet från den ena minuten till den andra och gör det möjligt att arbeta datadrivet för att vässa erbjudanden och att kostnadsoptimera. Vi verkar alla i en värld där saker förändras snabbt och förmågan till anpassning är avgörande för vår konkurrenskraft. Exempel på digitala tjänster saker som inte har funnits särskilt länge, men som vi i Sverige ändå tar för givet, är säker e-legitimering, säker överföring av pengar och möjligheten att betala säkert med faktura som privatperson i en näthandel.

 

Applikation

Teknikskuld blir ett hinder på vägen

För att kunna hålla ett högt utvecklingstempo behöver organisationen släppa taget om den teknik som stjäl IT-avdelningens tid. För att de som arbetar med IT ska kunna skapa största möjliga värde för verksamheten behöver de kunna fokusera på frågorna som ligger bortom det operativa.

Ett vanligt misstag är att man köper komponenter med fokus på kostnadskontroll i stället för att hålla blicken fäst på verksamhetens strategiska mål och konkurrenskraft över tid. Om vi ser på digitaliseringen som ett teknikprojekt finns risken att den tekniska skulden blir kvar och till och med växer. IT-avdelningen fastnar i en roll som operativ muskel och spenderar sin tid på förvaltning av gamla komponenter.
En annan risk är att vi hoppar på teknologier, som AI eller IoT, för att hjälpa oss att lösa specifika problem och utan att tänka dem som en del i ekosystemet. Snarare än att fråga sig vilken teknik vi behöver handlar det om att utforska vilka förmågor vi ska bygga för att göra verksamheten bättre.

 

“Allting vi gör ska sträva mot att sätta verksamhetens kärna i fokus

 

Ställ in kompassen

För att lyckas med digitaliseringen behöver vi skilja på operativa- och strategiska mål. En verksamhet måste naturligtvis lösa de akuta problem som man ställs inför i vardagen, men om man tappar siktet på strategin är risken att man investerar i tekniska plattformar som inte stöttar den långsiktiga utvecklingen och att man tappar överblicken. En mer komplex IT-miljö innebär mer underhåll och förvaltning, och även nya säkerhetsutmaningar.

Arbeta för att reducera teknikskulden genom att utforska:

  • Vilka teknikfrågor lastar ner verksamheten?
  • Vilka effektmål vill vi uppnå?
  • Behöver och borde vi göra allt själva?

 

För oss på Cygate och Telia innebär fokus på kärnverksamheten att vi bygger smarta tjänsteplattformar och integrerade infrastrukturlösningar som gör det möjligt för våra kunder att få rätt funktionalitet utan att behöva bygga kompetens inom alla områden. Detta helhetsansvar innebär också att våra kunder bara har ett nummer att ringa när de behöver hjälp. Vi ansvarar för omvärldsbevakning och utveckling av tjänster med fokus på säkerhet, och skapar förutsättningar för att använda tekniken till det som räknas mest: verksamhetsnyttan.

Summering

Snarare än att bygga en IT-infrastruktur för maximal effektivitet ska allt vi gör ta sikte mot att designa en optimerad kundupplevelse. Digitalisering handlar inte bara om teknik – ändå är det lätt att hamna där. När organisationen behöver lägga energi på att förvalta och underhålla tekniken riskerar den att bli mindre kraftfull som möjliggörare. Visionen är att frikoppla tjänster från infrastruktur och att varje organisation ska fokusera på sin kärnverksamhet och på det som gör dem konkurrenskraftiga i sin värld. Rätt infrastrukturlösning låter den som arbetar med IT fokusera på affärsutveckling snarare än underhåll.

Osäker på er digitaliseringsresa? Så kan vi hjälpa dig och ditt företag