Cystore

Offentliga Sverige halkar efter i digitaliseringen

Riksrevisionen granskade nyligen statliga myndigheters IT-system och visar i rapporten ”Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering”, att offentlig sektor ligger efter i arbetet med att digitalisera och effektivisera det offentliga Sverige. Det skapar en rad olika problem. Framförallt ur säkerhetsvinkel, där föråldrade system kan leda till läckage av verksamhetskritisk information.

Cirka 80 procent av myndigheterna i granskningen uppger att de har svårt att upprätthålla eftersträvad informationssäkerhetsnivå i ett eller flera av sina verksamhetskritiska system. Det här är förstås otroligt alarmerande. Än värre är att fler än var tionde myndighet svarar att detta gäller för alla, eller en majoritet, av systemen*, vilket kan innebära oerhörda risker, säger Fredrik Börjesson, Säkerhetsexpert Cygate.

Skulden växer
Rapporten visar att organisationer som bedrivit sin verksamhet under en längre tid har både en teknisk och organisatorisk ”skuld”, vilket resulterar i att behov och krav inte kan uppfyllas på ett tillräckligt effektivt sätt. Samtidigt arbetar många organisationer i gamla system där en upphandling av nya system tar både tid och kraft från organisationen.

Strategier för digitialisering saknas
Rapporten visar även att det nästan är hälften av myndigheterna som saknar en digitaliseringsstrategi. Något som är mer eller mindre nödvändigt för att lyckas digitalisera och ta organisationen in i framtiden.

– Det är viktigt för alla myndigheter och offentliga organisationer att få en digitaliseringsstrategi på plats där inte bara teknik och plattformar definieras, utan även ledarskap och kultur är tydligt inkluderade, fortsätter Fredrik Börjesson.

Mer än bara teknik
Digitaliseringen handlar om mer än teknik, det innebär nya sätt att jobba, skapande av nya värden och utveckling av sin konkurrenskraft. Samtidigt är medarbetarna företagets viktigaste tillgång. Det är människor som får förändring att hända och för att lyckas med den digitala omställningen behövs en balans mellan teknik och passion för förändring.

Från strategi till handling
I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen att regeringen bör ta fram ett stöd som underlättar för myndigheter att hantera de föråldrade it-systemen. Vi tror att det behövs göras betydligt mer. Och att det behövs göras nu.

Organisationerna behöver incitament för att gå från strategi till handling och börja uppgradera sina system redan i dag. I morgon kan det vara för sent.

Källor:
1. Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering